Het beekdal van de Dommel en Kleine Dommel is een prachtig gebied waar natuur, recreatie en cultuurhistorie samenkomen. Om de kwaliteit te versterken moet er de komende jaren nog veel natuur worden toegevoegd.

Daarom hebben Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel en gemeenten Son en Breugel, Eindhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo de handen ineengeslagen. Samen realiseren we - in opdracht van de provincie - deze belangrijke schakel in het natuurnetwerk tussen onze Planetenlaan en de A67. Ook de Breugelsche beek en Beemden behoren tot het gebied.

Natuur verbinden

Het Natuurwetwerk Brabant is door de provincie vastgesteld. Het doel is om voor 2027 bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden door tussenliggende (landbouw)gronden in te richten en te beheren als natuur. Nieuwe verbindingen verbeteren de leefomstandigheden van planten en dieren. Zo kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen om voedsel en soortgenoten te vinden. Ook is de natuur zo beter bestand tegen invloeden van buiten. Zo kan een robuuster, beter functionerend natuurnetwerk tot stand komen. Dat is niet alleen goed voor de natuur maar ook voor uw natuurbeleving dicht bij huis. Het gebied wordt toegankelijk voor mensen om te ontspannen en te genieten van de omgeving. 

Waterberging en klimaat

In combinatie met natuur dragen de gronden in het beekdal ook bij aan de opvang van water en het voorkomen van hittestress. Juist in onze bebouwde omgeving is deze bijdrage erg belangrijk. 

Grond verkopen of zelf natuur ontwikkelen

De partijen kopen gronden aan. Grondeigenaren in dit gebied zijn geïnformeerd per brief of benaderd voor een gesprek. Particulieren en agrariërs kunnen ook zelf bijdragen aan natuur- en landschapsontwikkeling. Er zijn provinciale subsidies beschikbaar. We zijn ook geïnteresseerd in agrarische gronden buiten het projectgebied om in te zetten als ruilgrond. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met grondverwerver Dirk Meijs.

Meer info

Contact grondverwerving

Dirk Meijs van Dirk Meijs Rentmeesterskantoor:

e: dirk@meijs-rentmeesterskantoor.nl

t : 06-20038155

Partners