Wat is het?

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind of ongeboren kind? Dan kunt u toch het vaderschap/meemoederschap op u nemen. Dit noemen we erkenning.

Wat moet ik doen?

Erkenning kan alleen na het maken van een telefonische afspraak: (0499) 2631 631. Vervolgens vindt de erkenning in persoon plaats op het gemeentehuis.  

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een erkenning ongeboren vrucht. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap/meemoederschap bij de geboorte al vastgelegd is. Ook kunt u de achternaam van het kind al vastleggen.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar moeten ook zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Meenemen tijdens de afspraak

  • geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Ouderlijk gezag

Tot 1 januari 2023 is er alleen automatisch gezamenlijk gezag als kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Ouders die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben moeten het gezamenlijk gezag zelf regelen bij de rechtbank. 

De overheid vindt het belangrijk dat het verkrijgen van gezamenlijk gezag zo laagdrempelig mogelijk wordt georganiseerd. Daarom is per 1 januari 2023 de wet gewijzigd. In de wet is vastgelegd dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Erkend vóór 1 januari 2023?

Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging. Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen. Dit kunt u na geboorte aanvragen via het digitale loket Rechtspraak(externe link).

Meemoederschap

Heeft u vragen over het meemoederschap dan kunt u contact opnemen met de burgerlijke stand via telefoonnummer: (0499) 491 491.

Wat kost het?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.