Wat is het?

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind of ongeboren kind? Dan kunt u toch het vaderschap/meemoederschap op u nemen. Dit noemen we erkenning.

Wat moet ik doen?

Erkenning kan alleen na het maken van een telefonische afspraak: 0499-491 491. Vervolgens vindt de erkenning in persoon plaats op het gemeentehuis.  

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een erkenning ongeboren vrucht. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap/meemoederschap bij de geboorte al vastgelegd is. Ook kunt u de achternaam van het kind al vastleggen.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar moeten ook zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Meenemen tijdens de afspraak

  • geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Ouderlijk gezag

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Hierin is de wet veranderd; tot 1 januari 2023 moesten beide ouders dit nog zelf regelen bij de rechtbank. 

Wilt u dit niet dan kunt u dit tijdens uw afspraak aangeven en bespreken met de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

Meemoederschap

Heeft u vragen over het meemoederschap dan kunt u contact opnemen met de burgerlijke stand via telefoonnummer: (0499) 491 491.

Wat kost het?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.