Wat is het?

Onze gemeente kent door het jaar heen vele grote en kleine, eenmalige en vaste evenementen. Daarnaast zijn er veel activiteiten en optredens in buurten, in de Kiosk of het Dommelbalkon.

Een overzicht van alle evenementen en activiteiten in de gemeente Son en Breugel vindt u in de uitagenda.

Hoe werkt het?

Wilt u een klein evenement organiseren, zoals een straatfeest of een barbecue? Of wilt u een groter evenement organiseren zoals een optocht, braderie, groot feest, festival, concert of sportwedstrijd?

Straatfeest of buurtbarbecue

Gaat u een straatfeest of buurtbarbecue organiseren? Dan hoeft u meestal niet meer te doen dan het te melden bij de gemeente. Dat kunt u online doen.

Wij vragen u het straatfeest of buurtbarbecue minimaal 20 werkdagen van tevoren bij ons te melden.

Jaarlijks terugkerend evenement

Gaat u een jaarlijks terugkerend evenement organiseren en wilt u een vergunning aanvragen? Dan kunt u een mail sturen naar evenementen@sonenbreugel.nl. Dan krijgt u vervolgens een formulier toegestuurd, met alle gegevens die bij ons bekend zijn al ingevuld.

Nieuw evenement

Gaat u een nieuw, groot evenement organiseren? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Als u een nieuw evenement voorbereidt, dan kunt u contact met ons opnemen ook al bent u nog niet zo ver dat u hiervoor een vergunning wilt of kunt aanvragen.

Op tijd aanvragen

Bij grote evenementen heeft de gemeente tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en/of andere hulpdiensten. Het is daarom heel belangrijk dat u uw evenementenvergunning op tijd aanvraagt. Vraag tenminste 14 weken voor uw evenement een vergunning aan. Op die manier is er nog tijd om uw aanvraag te beoordelen en om met u en met de politie, brandweer en/of hulpdiensten te overleggen.

Ontheffing Drank- en Horecawet art 35

Om in aanmerking te komen voor deze ontheffing moet de aanvraag worden gedaan voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen. U kunt de aanvraag online regelen.

Vragen of meer informatie

Het beleid kunt u lezen in het evenementenbeleid.

Hebt u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via evenementen@sonenbreugel.nl

Faciliteiten

Als u wilt dat uw evenement op de digitale informatiepanelen en / of in de uitagenda te zien is, kunt u dit aanmelden.

Vindt uw evenement geheel of gedeeltelijk in de kiosk of het Dommelbalkon plaats? Dan kunt u deze reserveren bij de BACK-commissie.

Als u gebruik wilt maken bijvoorbeeld afvalbakken of dranghekken om een weg af te sluiten, kan de gemeente u die materialen in bruikleen geven. U kunt uw wensen aangeven op het aanvraagformulier.

Toegankelijkheid

De gemeente stelt het op prijs wanneer u bij de organisatie van het evenement rekening houdt met toegankelijkheidsaspecten. Het CG-Platform heeft hiervoor een checklist ontwikkeld. Zo kunt u bekijken in hoeverre uw evenement goed toegankelijk is en welke maatregelen bijdragen aan een betere toegankelijkheid voor iedereen.