Publicatieverzoek evenementenagenda en digitale publicatieborden

Wilt u ook een evenement toevoegen aan deze evenementenagenda en/of plaatsen op de digitale publicatieborden die op verschillende plaatsen in het dorp staan?

Evenement aan evenementenagenda toevoegen en /of plaatsen op de digitale publicatieborden 

Voorwaarden voor plaatsing in de evenementenagenda en op de publicatieborden

  • Evenementen / activiteiten vinden plaats in Son en Breugel;
  • Evenementen / activiteiten vinden plaats (indien vereist) met goedkeuring van de gemeente (evenementvergunning);
  • Evenementen / activiteiten zijn minimaal drie weken voor dat ze plaatsvinden door de organisatie van het evenement / de activiteit zelf aangemeld;
  • Evenementen / activiteiten zijn van algemene aard (geen doelgroep is uitgesloten, is voor iedereen toegankelijk);
  • Evenementen / activiteiten zijn incidenteel (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van een sportclub);
  • Evenementen / activiteiten hebben geen partijpolitiek of levensbeschouwelijke karakter;
  • Evenementen / activiteiten zijn van niet-commerciële aard. Een uitzondering op deze richtlijn vormen evenementen / activiteiten van commerciële aard die gratis toegankelijk zijn en / of een positieve bijdrage leveren aan bekendheid en imago van Son en Breugel en / of de gemeente publicitaire ondersteuning wenselijk acht.