Plaatsing evenementenagenda

Wilt u ook een evenement toevoegen aan deze evenementenagenda?

Evenement aan agenda toevoegen 

Aanvragen publicatie op digitale informatiepanelen

Wil u uw evenement meer aandacht geven?
Dat kan door ze aan te kondigen op onze digitale informatiepanelen die op diverse plekken in de gemeente staan.  

Evenement op informatiepanelen

Voorwaarden voor plaatsing in de evenementenagenda en op de informatiepanelen

  • Evenementen / activiteiten vinden plaats in Son en Breugel;
  • Evenementen / activiteiten vinden plaats (indien vereist) met goedkeuring van de gemeente (evenementvergunning);
  • Evenementen / activiteiten zijn minimaal drie weken voor dat ze plaatsvinden door de organisatie van het evenement / de activiteit zelf aangemeld;
  • Evenementen / activiteiten zijn van algemene aard (geen doelgroep is uitgesloten, is voor iedereen toegankelijk);
  • Evenementen / activiteiten zijn incidenteel (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van een sportclub);
  • Evenementen / activiteiten hebben geen partijpolitiek of levensbeschouwelijke karakter;
  • Evenementen / activiteiten zijn van niet-commerciële aard. Een uitzondering op deze richtlijn vormen evenementen / activiteiten van commerciële aard die gratis toegankelijk zijn en / of een positieve bijdrage leveren aan bekendheid en imago van Son en Breugel en / of de gemeente publicitaire ondersteuning wenselijk acht.