Voor de beoordeling of er medewerking verleend kan worden aan de door u gewenste gebiedsontwikkeling, dient u rekening te houden met de volgende kosten:

  1. een bedrag van € 3.276 (prijspeil 2024) voor het in behandeling nemen van uw initiatiefvoorstel en de beoordeling van uw verzoek aan de zgn. intaketafel. Hier wordt bepaald of er kansen / mogelijkheden zijn om medewerking te verlenen aan uw initiatiefvoorstel voor de gewenste gebiedsontwikkeling;
  2. een bedrag van € 4.410 (prijspeil 2024) voor de beoordeling van uw verzoek aan de zgn. omgevingstafel. Hier worden de ‘randvoorwaarden en uitgangspunten’ bepaald waarmee u rekening moet houden indien u uw gebiedsontwikkeling verder gaat uitwerken;
  3. een bedrag voor het zgn. kostenverhaal. Dit zijn de kosten die u aan ons vergoed voor de verdere begeleiding van uw uitwerking van de door u gewenste gebiedsontwikkeling. Dit bedrag stellen wij samen vast aan de hand van onze ‘plankostenscan’;
  4. kosten voor de vereiste adviezen;
  5. een bedrag van € 11.340 (prijspeil 2024) voor de procedure van het wijzigen van het omgevingsplan;
  6. een bedrag van € 11.340 (prijspeil 2024) voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit met een uitgebreide procedure. Indien het kostenverhaal wordt toegepast, zijn de kosten voor de procedure van het wijzigen van het omgevingsplan hierin opgenomen;
  7. kosten voor later vereiste omgevingsvergunningen en adviezen.

Hiervoor en voor een totaaloverzicht van alle overige kosten verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de Legesverordening 2024.(externe link)

Let op: indien wij geen medewerking verlenen aan de door u gewenste gebiedsontwikkeling, worden de betaalde kosten niet terug betaald.

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze informatie over gebiedsontwikkelingen toch nog vragen?
Neem dan contact op met het cluster ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’ via mailadres row@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491. Of met uw  contactpersoon als deze al bij u bekend is.