Tegen het besluit om medewerking te verlenen aan een gebiedsontwikkeling kunt u pas reageren in de fase dat de procedure ‘wijzigen omgevingsplan’ is gestart of dat er sprake is van de fase ‘vergunnen’. Dat publiceren we in de MooiSonenBreugelkrant, op onssonenbreugel.nl en Overheid.nl(externe link).

In de fases van ‘beoordelen gewenste gebiedsontwikkeling’ en ‘uitwerken gebiedsontwikkeling’ kunt u geen bezwaar, zienswijzen en dergelijke indienen. Er is namelijk sprake van een informele fase.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie over gebiedsontwikkelingen vragen?
Neem dan contact op met het cluster ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’ via mailadres row@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491. Of neem contact op met uw contactpersoon als u deze heeft.