Om te boordelen of er medewerking aan de door u gewenste gebiedsontwikkeling verleend kan worden, vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

  1. een (korte) toelichting wat u wilt gaan doen;
  2. een kaartje met een weergave van de huidige situatie;
  3. een schets, een beeld, een kaartje/tekening van de nieuwe situatie zoals u die wilt hebben;
  4. of u zelf eigenaar bent van het perceel/de grond waar u de gebiedsontwikkeling wilt realiseren.

De informatie kunt u indienen bij het cluster ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’ via mailadres row@sonenbreugel.nl

Vragen?

Heeft u na het lezen van alle informatie over gebiedsontwikkelingen vragen?
Neem dan contact op met het cluster ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’ via mailadres row@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491. Of met uw toegewezen contactpersoon als deze al bekend is bij u.