Wat is het?

Heeft u een langdurige (meer dan een half jaar) lichamelijke beperking waardoor u niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken? Dan komt u misschien in aanmerking voor een GPK bestuurder. Bent u voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart passagier.

Wat moet ik doen?

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen.

Wat hebben wij nodig?

  • geldig legitimatiebewijs
  • een goedgelijkende recente pasfoto
  • het ingevulde aanvraagformulier
  • bij verlenging - uw oude gehandicaptenparkeerkaart

Medisch onderzoek

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Medisch onderzoek moet uitwijzen of u hieraan voldoet. Dat hoeft niet als uit eerder onderzoek blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Medisch onderzoek gebeurt bij een extern medisch bureau. U ontvangt altijd schriftelijk bericht van ons.

Wat kost het?

Gratis