Direct regelen

Ontheffing aanvragen

Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Melding tijdelijk gebruik gemeente grond

Heeft u onvoldoende ruimte op eigen terrein voor het opslaan van materialen en het voornemen om tijdelijk voorwerpen te plaatsen op of aan de weg of een weggedeelte, bent u verplicht dit bij de gemeente te melden.

Wat moet ik doen?

Het melden gebruik gemeentegrond kunt u online regelen.

Bij voorkeur vragen we een situatieschets met de aanvraag mee te sturen.

Na het in gebruik nemen van de aangewezen plaats controleren wij of dit conform de voorwaarden gebeurt. Als u de melding doet, verklaart u geen of onvoldoende ruimte te hebben op uw eigen terrein.

Na afloop van de periode van de melding moet alles weer zijn verwijderd. Schade veroorzaakt door het tijdelijk gebruiken, wordt verhaald op de melder.