Direct regelen

Ontheffing aanvragen

Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Melding tijdelijk gebruik gemeente grond

Heeft u onvoldoende ruimte op eigen terrein voor het opslaan van materialen en het voornemen om tijdelijk voorwerpen te plaatsen op of aan de weg of een weggedeelte? Dan bent u verplicht dit bij de gemeente te melden.

Wat moet ik doen?

Het melden van gebruik van gemeentegrond kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Een eHerkenningsmiddel vraagt u aan via eHerkenning.nl.
 

  • Als u de melding doet dan verklaart u geen of onvoldoende ruimte te hebben op uw eigen terrein.
  • Wij vragen u een situatieschets met melding mee te sturen. 
  • U mag de gemeentegrond pas in gebruik nemen als wij de melding geaccepteerd hebben. 
  • Na het in gebruik nemen van de aangewezen plaats controleren wij of dit volgens de voorwaarden gebeurt. 
  • Na afloop van de periode van de melding moet alles weer zijn verwijderd. Schade veroorzaakt door het tijdelijk gebruiken, verhalen we op de melder.