Wat is het?

Uit het gemeentelijk sociaal fonds kunt u een vergoeding ontvangen voor de kosten van een internetabonnement. Ieder huishouden dat op of rond bijstandsniveau leeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding in de kosten van een internetabonnement. De maximale vergoeding bedraagt € 300,- per jaar voor het hele huishouden.

Tot voor kort werden uit het gemeentelijk sociaal fonds ook de kosten vergoed van kinderen voor onder meer onderwijs en lidmaatschap van een vereniging. Vanaf heden kunt u voor deze kosten een beroep doen op de Stichting Leergeld.

Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor een vergoeding in de kosten van een internetabonnement dient schriftelijk te worden gedaan.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente? Maak dan gebruik van het verkorte aanvraagformulier. Ontvangt u géén uitkering via de gemeente, gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.

Hebt u nog vragen, vul dan het contactformulier in. Een van onze medewerkers belt u dan terug.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor het gemeentelijk sociaal fonds als:

  • U 18 jaar of ouder bent;
  • Uw inkomen niet meer dan de voor u geldende bijstandsnorm* bedraagt, verhoogd met het maximale vrijlatingsbedrag van € 211,00.

* De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt onder andere af van uw inkomen. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en met wie u samenwoont. Woont u bijvoorbeeld alleen of samen.