Direct regelen

Melding doen

Wat is het?

De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

  • Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
  • Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

De gemeente is aangesloten bij "regionale coördinatie gladheidbestrijding" voor alle gemeenten uit het gebied Brabant Zuidoost en werkt samen met het weerbureau HWS, Rijks- en provinciale waterstaat. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit hun gladheidbestrijdingssystemen. Hierdoor kan het startsein voor strooiacties nauwkeurig bepaald worden.

Gemiddeld duurt een strooiactie 2,5 uur. Het streven is om voor de ochtendspits klaar te zijn met strooien en eventueel sneeuwvrij maken van de routes.

Waar wordt gestrooid

In de plattegrond staan alle wegen en fietspaden in de gemeente waar bij gladheid wordt gestrooid.

Veel gestelde vragen

Meer hierover kunt u lezen op de pagina veel gestelde vragen en antwoorden

Wat moet ik doen?

Gevaarlijke situaties melden

U kunt gevaarlijke situaties melden via het meldpunt.