Kaders 

Voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gelden voor de grondprijzen de volgende kaders:
(Alle genoemde prijzen zijn ex BTW/overdrachtsbelasting en op basis van kosten koper en betreffen, tenzij anders vermeld, minimum prijzen.)

Woningbouw

Minimale prijs per m2 ex BTW 2023

Goedkope en betaalbare huurwoningen (sociaal):

  • Grondgebonden
  • Gestapeld

€ 294,- voor grondgebonden bouw. Bij projectmatige stapelbouw ook residueel of taxatie dan wel tender.

Goedkope en betaalbare koopwoningen*:

  • Grondgebonden
  • Gestapeld

Residueel , tender of comparatief met in acht name minimale grondprijs vrije sector.

Vrije Sector huurwoningen:

  • Grondgebonden
  • Gestapeld

Residueel, tender of comparatief met minimale prijs € 300,- m2

Kavels Sonniuspark Sonniuspark:

  • Tuin zuid/zuidwest/west
  • Tuin noordelijk georiënteerd

Geen bouwkavels meer. Bij nieuwe projecten vrije sector grondgebonden residueel met minimale grondprijs € 325,-

*Zonder afdwingbare afspraken dat deze woningen bij verkoop op of onder de VON grens voor sociale woningen blijven, zijn sociale koopwoningen slechts bij eerste oplevering te kwalificeren als “sociaal”. In die situatie is er geen aanleiding voor een lagere grondprijs dan in de vrije sector. Flankerend beleid kan helpen.

Bedrijventerrein Ekkersrijt

Prijs per m2 2023

Zogenaamde “ruimtevreters” en bedrijven in hogere milieu categorie. Hierbij grondprijs binnen bandbreedte afhankelijk van zicht en niet-zicht locaties en afhankelijk van type bedrijf. Comparatieve toets.

Regulier: € 179,- tot € 220,-

Hoogwaardig: € 198,-tot €244,-

PDV/GDV*: € 209,- tot € 255,-

Kantoren: € 231,- tot € 284,-

Overige bedrijven prijs binnen bandbreedte afhankelijk van zicht en niet-zicht locaties. Comparatieve toets.

Regulier: € 190,- tot € 210,-

Hoogwaardig: €210,-tot €232,-

PDV/GDV*: € 220,- tot € 245,-

Kantoren: € 245,- tot € 270,-

Parkeerterreinen

Comparatief of taxatie

Grond tbv bedrijfsontsluiting

Comparatief

*PDV = Perifere detailhandelsvestigingen en GDV = grootschalige detailhandelsvestigingen

Kantoren / winkels / horeca (commercieel)

Prijs per m2 2023

Kantoren

Tender, residueel, taxatie of comparatief

Winkels

Tender, residueel, taxatie of comparatief

Horeca

Tender, residueel, taxatie of comparatief

Maatschappelijke voorzieningen

Prijs per m2 of per opstalrecht 2023

Nutsvoorzieningen

€ 215,-

Zendmasten (opstalrecht)

€ 5.238,- per mast voor eerste provider. Vanaf 2de provider: toeslag 25% van eerste opstalrecht per extra provider

Windmolens, zonneparken (erfpacht / opstalrecht)

€ 5.238,- per hectare

Overige maatschappelijke voorz.

€ 215,-

Overige bestemmingen

Prijs per m2 2023

Reststroken *

€ 161,-

Parkeren

Comparatief

Huurprijzen groenstroken

Prijs per m2 per jaar 2023

Voorstroken

€ 3,32

Zijstroken

€ 8,11

Achterstroken

€ 8,11

Gronden met bosbestemming en als zodanig gebruikt

€ 1,22

*Een reststrook is een strook grond die geen openbare functie (meer) heeft en grenst aan een particulier kavel. Deze gronden zijn met een maximaal verkoopbaar oppervlak ingetekend in de reststroken kaarten op de gemeentelijke website. Daar staan ook de overige voorwaarden vermeld.