Kaders 

Voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 gelden voor de grondprijzen de volgende kaders:
(Alle genoemde prijzen zijn ex BTW/overdrachtsbelasting en op basis van kosten koper en betreffen, tenzij anders vermeld, minimum prijzen.)

1. Woningbouw

Minimale prijs per m2 ex BTW 2024

Goedkope en betaalbare huurwoningen (sociaal):

 • Grondgebonden
 • Gestapeld*

€ 294,- per m2 voor grondgebonden bouw. Bij projectmatige stapelbouw ook residueel of taxatie dan wel tender op basis BVO’s.

Goedkope en betaalbare koopwoningen*:

 • Grondgebonden
 • Gestapeld

Residueel , tender of comparatief met in acht name minimale grondprijs vrije sector.

Vrije Sector huurwoningen:

 • Grondgebonden
 • Gestapeld

Residueel, tender of comparatief met minimale prijs € 360,- m2

Vrije Sector koopwoningen

 • Tussenwoning
 • Hoekwoning
 • Twee-onder-een-kapwoning
 • Kavel t.b.v. vrij woning
 • Gestapeld*

€450,- per m2 kavel
€430,- per m2 kavel
€360,- per m2 kavel
€395,- per m2 kavel
Tender, residueel, taxatie of comparatief op basis van BVO’s

* De aantal BVO’s zal bij gestapeld worden bepaald op basis van NEN 2580.

2. Bedrijventerrein Ekkersrijt

Prijs per m2 2024

Zogenaamde “ruimtevreters” en bedrijven in hogere milieu categorie. Hierbij grondprijs binnen bandbreedte afhankelijk van zicht en niet-zicht locaties en afhankelijk van type bedrijf. Comparatieve toets.

Regulier: € 182,- tot € 223,- 
Hoogwaardig: € 201,-tot 248,- 
PDV/GDV*: € 212,- tot € 259,- 
Kantoren: € 234- tot € 288,- 

Overige bedrijven prijs binnen bandbreedte afhankelijk van zicht en niet-zicht locaties. Comparatieve toets.

Regulier: € 193,- tot € 213,-
Hoogwaardig: €213,-tot €235,-
DV/GDV*: € 223,- tot € 249,-
Kantoren: € 249,- tot € 274,-

Parkeerterreinen

Comparatief of taxatie

Grond tbv bedrijfsontsluiting

Comparatief

*PDV = Perifere detailhandelsvestigingen en GDV = grootschalige detailhandelsvestigingen

3. Kantoren / winkels / horeca (commercieel)

Prijs per m2 2024

Kantoren

Tender, residueel, taxatie of comparatief

Winkels

Tender, residueel, taxatie of comparatief

Horeca

Tender, residueel, taxatie of comparatief

4. Maatschappelijke voorzieningen

Prijs per m2 of per opstalrecht 2024

Nutsvoorzieningen

€ 218,-

Zendmasten (opstalrecht)

€ 5.317,- per mast voor eerste provider. Vanaf 2de provider: toeslag 25% van eerste opstalrecht per extra provider

Windmolens, zonneparken (erfpacht / opstalrecht)

€ 5.317,- per hectare

Overige maatschappelijke voorz.

€ 218,-

5. Huurprijzen gemeentelijke gronden*

 

4% van de grondwaarde

*m.u.v. reststroken

6. Agrarische percelen

Prijs per hectare

Reguliere pacht*

€750,- per hectare

Geliberaliseerde pacht (Commercieel)

€1.250,- per hectare

Geliberaliseerde pacht (niet-commercieel) **

€200,- per hectare

* prijzen worden jaarlijks aangepast conform het pachtnormenbesluit van het ministerie van LNV.

** De prijs van de geliberaliseerde pacht (niet-commercieel) wordt gebruikt voor locaties die kleiner zijn dan 1 hectare en beperkingen hebben om het perceel commercieel te gebruiken

7. Overige bestemmingen

Prijs per m2 2023

Reststroken *

€ 163,-

Parkeren

Comparatief

*Een reststrook is een strook grond die geen openbare functie (meer) heeft en grenst aan een particulier kavel. Deze gronden zijn met een maximaal verkoopbaar oppervlak ingetekend in de reststroken kaarten op de gemeentelijke website. Daar staan ook de overige voorwaarden vermeld.

8. Huurprijzen reststroken

Prijs per m2 per jaar 2024

Voorstroken

€ 3,37

Zijstroken

€ 8,23

Achterstroken

€ 8,23

Gronden met bosbestemming en als zodanig gebruikt

€ 1,24