Ziet u een situatie die u niet vertrouwt? Bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Of iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft? Dan is het mogelijk dat er sprake is van (ondermijnende) criminaliteit.

Vermenging van onder- en bovenwereld

Criminelen hebben voor hun activiteiten ook niet-criminelen nodig. Ze huren bijvoorbeeld een huis om gestolen spullen op te slaan. De verhuurder van het huis wordt zo betrokken bij de criminele activiteiten. Ook al weet de verhuurder dat misschien zelf niet. Dit is een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Het is de vermenging van de onder- en bovenwereld. Daarbij gaat het om illegale activiteiten die criminelen bijna niet kunnen uitvoeren zonder dat zij gebruik maken van legale diensten vanuit de bovenwereld. Bijvoorbeeld transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Zaken die ook inwoners direct of indirect kunnen raken. Bij een hennepkwekerij en een drugslaboratorium is er ook grote kans op brand, ontploffing en stank-/wateroverlast. Het kan dus gevaarlijk zijn voor de hele buurt.

Verdachte situaties melden

We werken samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om criminaliteit aan te pakken. Ondermijnende criminaliteit is soms moeilijk zichtbaar. U kunt daarom helpen door verdachte situaties te melden. Bijvoorbeeld:

 • een winkel of restaurant waar nooit klanten komen
 • een kapper waar u nooit een afspraak kunt maken
 • een leegstaande schuur waar u regelmatig mensen ziet
 • gedumpt drugsafval
 • iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft

U kunt verdachte situaties op twee manieren melden: 

Wat gebeurt er met uw melding?

Doet u een melding bij Meld Misdaad Anoniem? Dan ontvangt de gemeente deze melding ook. De gemeente bekijkt eerst of ze al andere informatie heeft over de persoon, het adres of het bedrijf waar de melding over gaat. Is er bijvoorbeeld al vaker overlast gemeld op een adres? Of is een bedrijf al vaker opgevallen bij een controle? Als er genoeg informatie is, kan actie worden ondernomen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de politie.

Doet u een melding bij de politie? Dan krijgt de gemeente geen informatie over de melding.​​​​​​​

Signalen die kunnen duiden op een hennepkwekerij of drugslaboratorium

 • Stankoverlast van hennep of een zoete chemische geur
 • Geluidsoverlast zoals een zoemend geluid van afzuiginstallaties of mechanische geluiden
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Een versterkte aan- en afvoer van lucht
 • Felle gloed van kunstlicht en knipperende lampen
 • Licht dat altijd brandt of vooral in de nacht
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Warme muren, geen sneeuw op een dak als het sneeuwt
 • Condensvorming op ramen
 • Afgeplakte ramen of stelselmatig dichte gordijnen
 • Bewoners die bijna nooit thuis zijn of alleen op vaste uren
 • Bewakingscamera’s
 • Komen en gaan van bestelbussen, kleine vrachtwagens of andere voertuigen
 • Aanwezigheid van jerrycans of blauwe tonnen
 • Ontwijkend gedrag van de huurder/bewoner.

Signalen die kunnen duiden op mensenhandel

Er is mogelijk sprake van mensenhandel, als iemand:

 • Niet zelf een reis of visa heeft geregeld
 • In het bezit is van een vals paspoort of niet kan beschikken over zijn/haar paspoort
 • Illegaal verblijft in Nederland
 • Een onredelijk groot deel van zijn/haar inkomsten moet afdragen
 • Niet kan beschikken over het geld op zijn/haar eigen bankrekening
 • Geen medische hulp krijgt
 • Geen of weinig contact heeft met de buitenwereld en/of beperkte bewegingsvrijheid heeft
 • Gechanteerd, afgeperst of bedreigd wordt (soms door eigen familie)
 • Uitzonderlijk lange werkdagen maakt
 • Sporen van lichamelijke mishandeling vertoont
 • In een bedrijfspand of op het bedrijfsterrein woont, of
 • Geen eigen woonruimte heeft en/of zijn/haar adres niet weet.

Signalen die kunnen duiden op witwassen

 • Een bedrijf dat geen website heeft
 • Ondernemers met een (luxe) levensstijl die zij normaal niet zouden kunnen betalen vanuit hun bedrijf
 • Een bedrijf dat blijft bestaan terwijl er (bijna) geen klanten komen
 • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
 • Voorkeur voor contante betaling.