Hertenkamp en volières in Son en Breugel

De inwoners van Son en Breugel zijn blij met de drie gemeentelijke dierenverblijven: een hertenkamp in het Dommeldal (sinds 1969) en twee volières, één in Son en één in Breugel.
Het beheer, onderhoud en dierenverzorging behoren tot de gemeentelijke taken van de teams van wijkbeheer.
Enthousiaste vrijwilligers verzorgen de dieren en voeren klein onderhoud in de verblijven uit.
Een vaste vrijwilliger voert dagelijks de dieren, voorziet ze van water en houdt de verblijven schoon.

Dierenwelzijn    

In de weide en in het binnenverblijf van het hertenkamp verblijven boerderijdieren als ezels, geiten, schapen en uiteraard ook herten.
Voor informatie, vragen en advies over boerderijdieren kunt u contact opnemen met onze dierenverzorger Cor Essens T 06-13044437.

  • Over de samenstelling van de dierenpopulatie in het hertenkamp hebben we zorgvuldig nagedacht.
  • De verzorger zet zieke dieren binnen apart, zodat ze droog en beschut kunnen verblijven om te herstellen. Hij schakelt zo nodig de veearts in.
  • Wij zorgen samen met de verzorgers ook voor de registratie van de dieren, de inentingen en het oormerken.
  • We volgen nauwlettend de wettelijke maatregelen en aanwijzingen op die horen bij het houden van dieren, zoals quarantaine of ruimingen bij een uitbraak van besmettelijke dierenziektes.  

Breng zelf geen dieren

Wij vragen u nadrukkelijk om vanwege het dierenwelzijn in geen geval dieren naar het hertenkamp toe te brengen. Deze passen niet in de bestaande populatie en moeten we elders gehuisvesten of in veel voorkomende gevallen helaas ruimen.

Voor advies over zwerfdieren, wilde dieren in nood en herplaatsing van huisdieren, kijkt u bij Opvang zwervende en gewonde dieren of neemt u contact op met onze dierenverzorger Cor Essens T 06-13044437 of met de stichting ROZE (Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven) via T 040-7470147​ of info@rozeindhoven.nl.

Contact met de dieren

Het hertenkamp is op aaidagen, enkele keren per jaar, toegankelijk voor publiek. Op de borden bij het hertenkamp (plaatsen we binnenkort) en in de lokale media geven we informatie wanneer we deze aaidagen organiseren.
De vrijwilligers zorgen ervoor dat er bij die gelegenheden toezicht is. Zij zorgen er ook voor dat er ook goed aaibare, kleinere dieren zoals cavia’s en konijnen in het hertenkamp aanwezig zijn, die normaal gesproken niet in het hertenkamp verblijven.

Contact met de verzorgers

Voor dringende meldingen over de dierenverblijven, neemt u contact op met één van de vrijwilligers:

  • Hertenkamp: Cor Essens, T 06-13044437
  • Volière Son: Rinus van Dijck, T 06-21922611
  • Volière Breugel: Piet van der Putten, T 0499-472252