Hondenlosloopgebieden

Wat is het?

Honden hebben beweging nodig. Ze willen rennen, graven, snuffelen en ravotten. Daarvoor is een dagelijkse wandeling nodig. Maar uw hond los laten lopen kan en mag niet overal in Son en Breugel.

Ter bescherming van de flora en fauna en om hinder en gevaarlijke situaties voor andere inwoners te beperken zijn er wegen en gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen.

De gebieden waar honden los mogen lopen zijn:

  1. Bijenlaan vanaf de hoek Eiffellaan richting viaduct A50 voor 400 m
  2. Kanaaldijk Noord na zijweg Hoberglaan tot Kanaaldijk Noord 18
  3. Kanaaldijk Noord na zijweg de Molenstraat tot Brug Hooijdonk
  4. Kanaaldijk Noord na Stakenburgstraat 21 tot Kwadestraat
  5. Gebied de Sonse Bergen tussen Planetenlaan, H. Veenemanstraat, Hoefbladlaan en water de Dode Arm van de Dommel
  6. Bosgebied tussen Gentiaanlaan, Bestseweg en bewoning Muzenberg, Fonteinberg, Geuzenberg, Hoogenberg en Potjesberg

Plattegrond hondenlosloopgebied.

In deze gebieden mag (minimaal) 1 begeleider maximaal 3 loslopende honden bij zich hebben. Deze regel is ingesteld omdat andere hondeneigenaren en wandelaars zich onveilig voelen in de nabijheid van grote groepen loslopende honden zonder voldoende toezicht.

In de losloopgebieden en de losloopwegen hoeft u de poep niet op te ruimen.

Als uw hond losloopt waar dat niet mag, of als u te veel loslopende honden bij u hebt in een losloopgebied of –weg dan kunt u een boete krijgen van € 90,00. (tarief 2017 exclusief administratiekosten).

Overtredingen die worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:62 en 2:63 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat moet ik doen?

Regels voor honden(eigenaren)

  • U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hondenlosloopwegen of – terreinen.
  • Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake is van een geleidehond of een sociale hulphond.
  • U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.
  • U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor sommige hondenlosloopwegen of – terreinen geldt de opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of – terrein geldt alleen als dit staat aangegeven.

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hondenpoep te deponeren in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen en bossen).

Hondenlosloopwegen en –terreinen

Een hond mag alleen op een losloopweg of –terrein onaangelijnd lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilanden tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet onder uw toezicht- is dus niet toegestaan.

Hondenbelasting

De gemeente heft geen hondenbelasting. U hoeft geen aangifte te doen.