Huisnummer aanvragen

Direct regelen 

Huisnummer aanvragen

Elke woning en bedrijfspand in Nederland is verplicht voorzien van een adres. De gemeente zorgt ervoor dat deze panden een huisnummer hebben. Het gaat om adressen van objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG). Ook zorgen wij voor het wijzigen en intrekken van huisnummers. 

Er kan een nieuw (huis)nummer toegekend worden bij: 

 • nieuwbouw;
 • splitsing of samenvoeging van een gebouw; 
 • hernummering van een gebouw.

Voorwaarden 

U kunt een huisnummer aanvragen als u eigenaar bent van:

 • een adresseerbaar object dat nog geen (huis)nummeraanduiding heeft,
 • een gebouw met een (huis)nummeraanduiding dat bestaat uit meerdere zelfstandige delen.

Niet ieder pand krijgt zomaar een huisnummer. Het moet gaan om een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Voor het pand gelden de volgende voorwaarden:

 • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang. Denk bijvoorbeeld aan een trappenhuis, een portiek of een galerij.
 • Een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan.
 • Het object kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd.
 • Afhankelijk van het gebruiksdoel moet het object voorzieningen hebben zoals een badkamer, een toilet en een keuken.

Omgevingsvergunning

Heeft u (ver)bouwplannen en wilt u weten of hier een vergunning voor nodig is? Doe dan een vergunningcheck via het Omgevingsloket. Bij het splitsen van een woning, kantoor of bedrijfsruimte heeft u meestal een vergunning nodig. Als de vergunning wordt toegewezen, ontvangt u ook een huisnummer.

Werkwijze 

 • Bij (ver)bouwen: 
  - doe eerst een vergunningcheck via omgevingsvergunning aanvragen
  - krijgt u een vergunning:  u ontvangt automatisch een nieuw huisnummer;  
  - is er geen vergunning nodig: vraag het huisnummer zelf aan.
 • U kunt  ook verzoeken om een huisnummer te wijzigen of in te trekken.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een situatieschets (tekening) van de woning of bedrijfsruimte waarvoor u een huisnummer aanvraagt.
 • Een plattegrond en indeling van de ruimte of het gebouw in de oude en nieuwe situatie.
 • Een kopie van het koop- of huurcontract (als dit voor uw situatie geldt).
 • Informatie over wanneer de situatie zoals die nu is, is ontstaan. Bijvoorbeeld de datum van de (ver)bouw tot kamers of appartement (als dit voor uw situatie geldt).

Beoordeling 

Als u een aanvraag doet voor een huisnummer, controleert de gemeente of

 • de woonruimte zelfstandig is,
 • de woonruimte voldoet aan het bouwbesluit,
 • de eigenaar van het pand een omgevingsvergunning nodig heeft.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kent de gemeente het huisnummer of de huisnummerwijziging toe. De gemeente geeft dit huisnummer door aan alle officiële organisaties, zoals bijvoorbeeld Belastingdienst. Geef zelf uw nieuwe huisnummer door aan andere instanties die uw adres moeten weten.

Betekenis van een huisnummer 

Een huisnummer is een formeel nummer voor een pand. Het adres wordt opgenomen in de Basisregistratie Adressen en gebouwen. Het huisnummer is géén toestemming om in een pand te wonen. Als u (of iemand anders) niet legaal in het pand woont, verandert dat niet door een huisnummer. Via het Omgevingsloket kunt u het omgevingsplan inzien en de regels vinden die gaan over het gebruik van gronden en gebouwen.