Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente? Maak dan gebruik van het verkorte aanvraagformulier. Ontvangt u géén uitkering via de gemeente, gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.

Heeft u nog vragen, vul het contactformulier in. Een van onze medewerkers belt u dan terug.   

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft de afgelopen 3 jaar een laag inkomen gehad. De gemeente hanteert een inkomensgrens;
  • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens*. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00.
  • U heeft binnen zes maanden geen zicht op inkomensverbetering;
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.               

*Dit betreft de vermogensgrens over 2021.