Samenvatting landelijke maatregelen

 • Hieronder vindt u een samenvatting van de landelijke maatregelen.
 • Een volledig overzicht van de landelijke maatregelen vindt u op Rijksoverheid.nl
 • Voor algemene vragen over de landelijke maatregelen kunt u ook contact opnemen met telefoonnummer  0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur).

23 maart 2021

Georganiseerde wandel-, fiets- en autotochten: wat kan er wel en niet in Coronatijd?

Nu de lente aanbreekt en de weersomstandigheden verbeteren, gaan steeds meer mensen er, samen of alleen, op uit. Fietsen, wandelen, het kan allemaal in de mooie omgeving van onze gemeente. We zien hierbij ook dat steeds meer verenigingen en ondernemers creatief worden en onder andere leuke wandeltochten organiseren. Begrijpelijk, want de inkomsten zijn zeer welkom. Om te voorkomen dat kleinschalige ideeën uitgroeien tot evenementen, vragen we aandacht voor een aantal spelregels rondom onder meer wandel-, fiets- en speurtochten.

Evenementen zijn nog niet toegestaan

Onder de nu geldende coronamaatregelen zijn evenementen niet toegestaan. Onder evenementen verstaan we bijvoorbeeld een activiteit die erop gericht is mensen vermaak te bieden en waarvoor deelnemers zich vooraf moeten aanmelden, binnen een bepaald tijdsbestek kunnen deelnemen, of het faciliteren van een arrangement. Een voorbeeld van dit soort initiatieven zijn de wandel- fiets en autotochten die nu door veel horecaondernemers worden opgezet. Zowel in onze gemeente als in de buurgemeenten.

Deze routes voeren langs de betrokken ondernemers, waarbij de deelnemers iets “to-go” kunnen consumeren. Er komen op dit soort initiatieven in heel Noord-Brabant veel mensen af. Daarom hebben de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s afgesproken om bij het toestaan van deze initiatieven één lijn te trekken. Dit betekent dat er geen georganiseerde auto- wandel of fietstochten meer mogen plaatsvinden.

Wat kan en mag  wel?

We begrijpen dat bovenstaande geen leuke boodschap is. Daarom is vanuit de veiligheidsregio aangegeven wat wel kan:

 • Je mag een route verstrekken aan mensen die willen wandelen of fietsen. Net zoals dat de VVV en Visit Brabant, routes uitgeven. Mensen fietsen of wandelen deze route op eigen initiatief, op een zelfgekozen moment.
 • Een puzzel- of speurtocht opzetten mag, maar deze moet op ieder gewenst tijdstip te volgen zijn. Mensen hoeven zich hier niet voor aan te melden of een kaartje te kopen.
 • Afhalen van eten en drinken vanuit horeca is toegestaan, om elders genuttigd te worden.

Wil jij iets organiseren? Meld het ons!

Heb jij een idee om iets te organiseren, zoals een speurtocht voor kinderen met Pasen? Of een fietstocht tijdens Koningsdag? Meld het ons. We gaan graag met je in gesprek en denken met je mee over wat wel en wat niet kan. Een initiatief melden kan via evenementen@sonenbreugel.nl.

1 maart 2021

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)

De bestaanszekerheid van veel mensen staat door de coronacrisis onder druk onder andere omdat zij hun noodzakelijke woonkosten niet kunnen betalen. Het Rijk wil huishoudens vanaf 1 maart 2021 tijdelijk ondersteunen met een financiële regeling: de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van Tonk en de regeling is gebaseerd op de bijzondere bijstandsregeling.

We hebben beleidsregels opgesteld waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden inwoners gebruik kunnen maken van de ondersteuning voor 6 maanden, over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Meer uitleg over de regeling en de voorwaardenU kunt vanaf 1 maart 2021 een verzoek voor een tegemoetkoming indienen.

 

 

1 maart 2021

Brief van burgemeester Hans Gaillard

Beste inwoners en ondernemers van Son en Breugel,

Verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoeken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. Ondernemers zitten in de knel en ook inwoners willen weer vooruit. We zien dat de samenleving er genoeg van heeft en snakt naar vrijheid en meer versoepelingen. We begrijpen dat en we voelen dat zelf ook. De afgelopen weken is dit op iedere overlegtafel, per gemeente, per bedrijfstak en zeker ook nationaal, onderwerp van gesprek geweest. We zien dat iedereen zoekt naar de grenzen van de regels en naar wat wél kan.
Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant van het virus zorgt ervoor dat het aantal besmettingen in de afgelopen weken minder daalde dan gehoopt, en de laatste week zelfs toeneemt. We horen tot de top drie van alle regio’s waar het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.
Landelijk is besloten iets meer risico te nemen en voorzichtig extra lucht te geven in de lockdown. Maar daar zit een grens aan, contacten moeten geleidelijk weer uitgebreid worden. Voor ons is er dan ook maar één conclusie mogelijk. We houden vast aan de landelijke maatregelen. Eenheid en afstemming bij de uitvoering van deze maatregelen zijn belangrijk. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden om lokaal extra ruimte te geven of uitzonderingen toe te laten.
Hopelijk leidt de weg van meer testen en vaccineren naar een lente met meer versoepelingen. Tot die tijd ligt de focus op de maatregelen waar we ons met zijn allen nog aan moeten blijven houden. Met begrip voor elkaar.

Namens de 21 burgemeesters van de gemeenten in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Hans Gaillard
 

23 februari 2021

Voorzichtige verruiming lockdown

 • Jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties.
 • Contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden
 • De detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Winkels weer op een kier

Vanaf 10 februari mogen niet-essentiële winkels onder voorwaarden open voor bestellen en afhalen: thuis bestellen en buiten ophalen.

Koop Lokaal

Deze maatregel biedt kansen voor de lokale winkeliers én voor de consumenten in het dorp.
Onze inwoners kunnen de lokale winkelier steunen door hun boodschappen zoveel mogelijk bij de voor hen vertrouwde winkels te doen. De winkeliers kunnen in samenwerking met elkaar ervoor zorgen dat de inwoners ook daadwerkelijk bij de winkels terecht kunnen. 

Basisregels

Klanten moeten minimaal 4 uur van tevoren hun producten online of telefonisch bestellen en kunnen de bestelling dan buiten bij de winkel en binnen een bepaald tijdvak ophalen. Daarbij blijven de basisregels zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten gelden. Om een afhaalpunt te beschermen tegen slecht weer, mag de winkelier onder voorwaarden een tafel, kraam, pop-up tent of partytent op het trottoir plaatsen.

Kijk voor de voorwaarden bij informatie ondernemers

 


2 februari 2021

Voortzetting lockdown

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Meer info op: Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

Brief namens burgemeester Hans Gaillard

Son en Breugel, 3 februari 2021

Aan de inwoners en ondernemers van Son en Breugel,

Beste mensen,

Morgen, donderdag 4 februari komt onze gemeenteraad voor het eerst dit jaar bijeen. Digitaal weliswaar, want dat kan nu niet anders. Andere jaren sprak ik de gemeenteraad kort toe bij de eerste vergadering. Nu biedt de techniek de mogelijkheid om mij tot u allen te richten.

Sinds maart 2020 zijn we in de ban van het coronavirus. Leek het na de eerste golf de goede kant op te gaan, inmiddels weten we wel beter. De donkere dagen van kerstmis zijn sinds de tweede wereldoorlog niet zo donker geweest. We verloren dierbaren. We kennen allemaal mensen, die ziek werden. Winkels, horeca zijn al lange tijd dicht. Kappers en andere dienstverleners kunnen hun werk niet doen. Van anderen wordt juist extra inzet gevraagd: in de zorg, het onderwijs, politie en handhavers. Je zou er somber van worden.

Toch is dat niet het beeld, dat ik in het dorp en om me heen zie. Natuurlijk ben ik niet blind voor de afschuwelijke rellen en plunderingen, die op een aantal plaatsen hebben plaatsgevonden. Maar laat dat niet het overheersende beeld zijn. Ik zie heel veel mensen de rug recht houden. Zich aan de regels houden. Met en voor elkaar dingen organiseren, die lichtpuntjes zijn in deze donkere tijd. We konden geen oliebollenparty houden op 31 december, maar vonden een alternatief in het uitdelen van honderd zakjes oliebollen aan mensen, die extra aandacht verdienen. We vieren geen traditioneel carnaval, maar organiseren wel activiteiten, die passen binnen de regels. We hebben aandacht voor elkaar, we zijn creatief en doen wat wel mogelijk is

Ik kan het niet mooier zeggen dan John Jorritsma in zijn verantwoordingsverslag als voorzitter van onze Veiligheidsregio:

“Toch heeft deze crisis ons ook laten zien hoe veerkrachtig we met zijn allen zijn. We moeten er opnieuw een extra schep bovenop doen maar ik vertrouw erop dat we dit samen doorstaan. Het vaccineren is gestart. Daardoor vervaagt het uitzichtloze karakter van deze crisis. Ook al moeten we nu alles op alles zetten om een derde golf te voorkomen: er kómt een moment dat we weer met een veiliger gevoel naar buiten kunnen en onszelf steeds meer bewegingsruimte kunnen geven. Tot die tijd zullen we de schouders er nog onder moeten zetten en deze bittere tijden moeten doorstaan".

Dat beroep doe ik ook op u. Samen zetten we de schouders eronder. Zoeken de lichtpuntjes op. Werken we aan de toekomst na corona.

Dat doen we ook als gemeente. De gemeenteraad wil graag stimuleren dat we met en voor elkaar activiteiten organiseren, die verlichting brengen. Die extra zorg bieden waar die nodig is. Daarvoor zijn ook middelen beschikbaar.

De renovatie van het gemeentehuis is bijna gereed om u te ontvangen. De bouwketen zijn al verplaatst naar het Kerkplein. Daar gaan wel de voormalige kerk ombouwen tot een mooi dorpshuis, waar we elkaar weer kunnen ontmoeten.

In Breugel staat De Boerderij in de steigers om straks weer veel activiteiten een onderdak te bieden. Voor De Bongerd maakt de gemeenteraad morgen een keuze voor een scenario: nieuwbouw, of renovatie. Dat scenario werken we uit tot een definitief plan, zodat we straks ook in Breugel actief kunnen sporten. In het gemeentehuis richten we de blik op een mooi en leefbaar Son en Breugel na corona!

Dat is mijn boodschap. Niet zoals gebruikelijk alleen gericht aan de gemeenteraad, maar aan u allen. Ik wens voor ons allen een gezond, verlicht en creatief jaar.

Hartelijke groeten,

Hans Gaillard

21 januari 2021

Per 23 januari: avondklok 

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Wie mogen op straat zijn?


U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Dit mag alleen met de volgende redenen:

 • Bij een calamiteit.
 • Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.
 • Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.
 • Als u naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar Nederland.
 • Als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.
 • Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.
 • Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.
 • Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor uw opleiding op het MBO, HBO of WO en u kunt dit aantonen.
 • Als u onderweg bent omdat u bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma en dit kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.

Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen. Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de servicebalies van de supermarkten in onze gemeente. 

Meer informatie over de regels en uitzonderingen vindt u op de pagina van de Rijksoverheid

14 december 2020

Nederland gaat in lockdown

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu toe.

Overzicht van maatregelen

Met ingang van dinsdag 15 december tenminste tot en met 19 januari:

 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen ouder dan 13 jaar
 • Aantal locaties sluiten:
  • Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)
  • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
  • Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc
  • Dierenparken, pretparken, etc
  • Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc
  • Restaurants en café’s
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Dringend advies om thuis te werken
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen
 • Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Uitzonderingen:

 • Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen
 • De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.
 • Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven
 • Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.
 • Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
 • Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
 • Topsporters in de topsportcompetities [link naar lijst https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/kabinetsplannen-coronaregels] mogen trainen en wedstrijden spelen.  

8 december

Gedeeltelijke lockdown blijft

Het aantal besmettingen met corona is nog te hoog.
Elke dag komen er mensen in het ziekenhuis bij.
Daarom gelden er regels. Bijvoorbeeld voor kerstmis.
De Eerste en Tweede Kamer moeten sommige regels nog goedkeuren.

Kerst en oud en nieuw vieren

Ook tijdens de feestdagen blijven de regels gelden.
U mag thuis maximaal 3 personen op bezoek krijgen. Kinderen onder 12 jaar tellen niet mee.
Blijf op 1,5 meter afstand van mensen die op bezoek komen. Ook aan tafel.
Doe uw boodschappen alleen.
En maak van  tevoren een boodschappenlijst. Dan bent u snel klaar.

Vaccineren tegen het coronavirus

Vanaf 4 januari krijgen mensen het vaccin tegen het coronavirus.
Eerst zijn de mensen die werken in de zorg aan de beurt.
Dan komen de mensen die in een verpleeghuis wonen aan de beurt.
En daarna de rest van Nederland.
Tot de meeste mensen gevaccineerd zijn, moeten we ons aan de maatregelen houden.

Niet meer reizen naar Curaçao

Op Curaçao zijn weer veel besmettingen. Reis alleen naar Curaçao als dit nodig is.
Komt u uit Curaçao naar Nederland? Blijf dan 10 dagen thuis.

Wedstrijden voor topsporters

Vanaf 17 december mogen topsporters weer trainen en wedstrijden spelen.

Publiek in het theater en bij sportwedstrijden

Veel mensen willen graag weer naar een sportwedstrijd. Of naar een evenement. Daarom gaat de regering dit in een aantal theaters uitproberen. En bij sommige wedstrijden.

De regering wil op deze manier kijken of dit veilig kan.

Regels voor groepen

 • Ontvang thuis maximaal 3 gasten per dag.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • In een ruimte binnen, zoals een theater,  mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
 • Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn.

Alle mensen die op 1 adres wonen  mogen samen buiten zijn. Ook als zij met meer dan 4 mensen zijn.

Niet vergeten

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Draag een mondkapje waar dat moet.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

13 oktober 2020

Vanaf 14 oktober 2020 om 22:00 uur gelden er nieuwe maatregelen om het coronavirus terug te dringen. 

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

28 september 2020

Het kabinet kondigt extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. De maatregelen gaan in op dinsdag 29 september, 18.00 uur. 

Regels voor binnen

 • Werk zoveel mogelijk thuis, tenzij dat niet kan. 
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren, net als in de horeca nu al gebeurt.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk alle regels en uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.

 

28 september 2020

Dringend advies: draag een mondkapje 

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geeft een dringend advies om een mondkapje te dragen op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zoals in supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en bijvoorbeeld in de winkels op Ekkersrijt.

Naast de nieuwe noodverordening die per 29 september 2020 ingaat, geldt vanaf deze datum dus ook het dringende advies voor het dragen van een mondkapje in drukke ruimten.  

25 september 2020

Het kabinet kondigt aanvullende maatregelen aan voor onze regio (Brabant Zuidoost), om de verspreiding van corona tegen te gaan. De aanvullende maatregelen gaan in op zondag 27 september 2020 om 18.00 uur. 

Nieuwe regels voor horeca

Voor cafés en restaurants gelden aangepaste regels:

 • Om middernacht (00.00 uur) mag u niet meer bij een café of restaurant naar binnen.
  U mag dan ook niet op een terras gaan zitten.
 • Om middernacht stopt de muziek.
 • Om 01.00 uur sluiten de cafés en restaurants.
  U moet dan weg zijn.
 • De regels gelden voor binnen en buiten.

Geen feestjes voor grote groepen

U mag niet met een grote groep afspreken.
Bijvoorbeeld om samen naar een bioscoop of de kermis te gaan.
Dan mag uw groep niet groter zijn dan 50 personen.
Dus ook niet samen naar feesten en borrels voor meer dan 50 personen.

Bijeenkomst grote groep melden

 • Als er meer dan 50 personen samenkomen moet u dat melden bij de gemeente.
  Bijvoorbeeld als u een concert organiseert in een park.
 • De meldplicht geldt niet voor:
  • openbaar vervoer en personenvervoer met bussen
  • restaurants en cafés
  • religieuze bijeenkomsten
  • supermarkten en winkels
  • andere plekken waar veel mensen lopen.
   Bijvoorbeeld markten en bibliotheken.
 • De regels gelden voor binnen en buiten.

25 augustus 2020

Er zijn geen lokale ontwikkelingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

27 mei 2020

Sport, wellness en entertainment

- buitensport voor jongeren van 13 t/m 18 jaar kan vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) ook binnen 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor jongeren t/m 12. Sportwedstrijden blijven verboden.

- Op 1 juli mogen sportscholen en fitnessclubs, sauna's en wellness, sport- en verenigingskantines en casino's en speelhallen open. 

20 mei 2020

Gemeente biedt maatwerk aan stichtingen, verenigingen en beheerders in problemen

De gemeente Son en Breugel gaat, waar nodig, steun bieden aan verenigingen, stichtingen en beheerders die, door de coronacrisis, in moeilijkheden dreigen te komen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het verenigingsleven de harde klappen door de coronacrisis niet te boven kan komen. 

De steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het kwijtschelden van de huur voor gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Of het financieel steunen van de sporthalbeheerder zodat hij de betaalde huur door de sportverenigingen kan terugbetalen nu die geen gebruik van de sporthal kunnen maken. Ook houdt de gemeente actief vinger aan de pols bij beheerders van sociaal culturele accommodaties en past ze maatwerk toe waar nodig.

Verenigingsleven behouden

Er is ook steun voor organisatoren van evenementen die door corona niet konden plaatsvinden. Die hoeven de ontvangen subsidie niet altijd geheel terug te betalen. De gemeente kijkt per situatie welke kosten bijvoorbeeld al zijn gemaakt.  Wethouder Jos de Bruin: “De mogelijkheden voor steun kunnen zeer divers zijn. We zullen als gemeente daarom per situatie bekijken of, en zo ja, welke steun we kunnen bieden. We hebben een bloeiend verenigingsleven. Het is ons er alles aan gelegen dat we dat weten te behouden voor de toekomst”.

Subsidie

De gemeente doet daarnaast ook een beroep op sportverenigingen om de samenwerking op te zoeken met elkaar, zodat zoveel mogelijk mensen in de gemeente kunnen blijven sporten. De Bruin: “We stellen een eenmalige subsidie beschikbaar van  € 1000,- voor creatieve oplossingen om het sportaanbod (tijdelijk) te vergroten. Het zou fantastisch zijn als buitensportverenigingen gaan samenwerken met de binnensport, om zo ook de leden van de binnensport in beweging te houden”. Sportverenigingen kunnen deze subsidie hier aanvragen. 

Statement voorzitters veiligheidsregio's over recreatief nachtverblijf

30 april 2020

29 april 2020

Bericht burgemeester Hans Gaillard

Aan de inwoners en ondernemers in Son en Breugel,

Het zijn rare tijden. Vorige week hadden we de traditionele lintjesregen, in een aangepaste vorm. Aan acht van onze inwoners mocht ik vertellen, dat zij een koninklijke onderscheiding krijgen. Voor de gedecoreerden is dat altijd bijzonder. Ze worden verrast in aanwezigheid van familie en bekenden. Er is gebak of een borrel, er zijn bloemen en blije gezichten. Deze keer was het anders: Samen met Ineke mocht ik meedelen, dat er een onderscheiding zal worden uitgereikt op een later moment. Zonder koffie, geen hand. Gelukkig wel bloemen namens de gemeente en namens het Oranjecomité. Toch een klein beetje feest.

Het is ‘het nieuwe normaal’ waaraan we zullen moeten wennen. Ook Koningsdag was samen vanuit huis. Koningsdag werd Woningdag. Met een Oranjepuzzel in de Mooi Son en Breugel-krant.

4 Mei zullen we niet samen herdenken bij het monument aan de Europalaan. We herdenken thuis, alleen met onze gedachten.

Voorzichtig lijkt het de goede kant op te gaan in onze strijd tegen het coronavirus. De jongsten mogen weer gaan sporten. Ook voor de oudere jeugd komt er enige versoepeling. Samen met de sportverenigingen werken we aan mogelijkheden om weer te gaan sporten. Binnen de grenzen van ‘het nieuwe normaal’.

De leerlingen van de basisschool mogen op 11 mei weer gedeeltelijk naar school. Dat is een verlichting voor de ouders, die in de afgelopen weken ook zelf schoolmeester moesten zijn. En vaak ook vanuit huis moesten werken.

We hopen allemaal, dat er in de loop van mei meer mogelijk zal zijn. Maar dat kan alleen als we ons aan de maatregelen houden. Zoals Evelien Slegers zingt in haar prachtige liedje:

Son blijft binnen
Breugel blijft binnen
Tot we overwinnen
Voor jou blijf ik in mijn huis

We doen het voor elkaar. Het extra werk, thuis blijven, verdriet hebben. Ons aan de maatregelen houden. Alleen samen kunnen we de strijd tegen het coronavirus winnen!

 

Hartelijke groeten,
Hans Gaillard
Burgemeester van Son en Breugel

28 april 2020

Beschermingsmiddelen voor mantelzorgers 
 

Mantelzorgers in Son en Breugel zetten zich dag en nacht in voor coronapatiënten die zij thuis verzorgen. Zij hebben echter een groot tekort aan beschermingsmiddelen.
Om deze mantelzorgers te helpen, vragen wij iedereen in Son en Breugel om mondkapjes en plastic handschoenen te verzamelen en naar de gemeente te brengen.
U helpt de mantelzorgers hier enorm mee.
 

 

Waar inleveren?


Er staat een gele bak klaar voor de mondkapjes en handschoenen bij de hoofdingang van de gemeentewerf , Rooijseweg 1.
Inleveren kan iedere dag en 24 uur per dag.
NB Houd rekening met de maatregelen als u middelen komt brengen: Houd 1,5 meter afstand van elkaar en blijf niet langer dan noodzakelijk.

 

Vragen?

Hebt u vragen over deze actie en het inleveren van spullen? Neem dan contact op met de gemeente via  telefoon 0499-491491.
Bent u mantelzorger voor een corona-patiënt en adviseert uw huisarts beschermende middelen? Neem dan contact op met de LEVgroep via mail 
teamsonenbreugel@levgroep.nlof telefoon 0499-475361

 

22 april 2020

Happy Hour Milieustraat  verplaatst

Het (gratis) Happy Hour bij de milieustraat is vanaf 4 mei niet meer op woensdagavond maar op maandagmiddag van 13.00-17.00 uur. Maar let op: kom alleen naar de milieustraat als dit noodzakelijk is. 

20 april 2020

Kledingcontainers tot 1 augustus niet gebruiken

De textielinzamelaar heeft door de coronacrisis opslag- en verwerkingsproblemen. Ze kunnen daardoor de textielcontainers niet legen. Bewaar uw kleding en textiel daarom thuis, totdat de verwerking weer normaal op gang is gekomen is. De verwachting is, dat dit ná 1 augustus het geval is.

16 april 2020

Noodopvang kinderen van ouders in cruciale beroepen: meivakantie en 24-uurs opvang

Vanwege de corona-maatregelen zijn de scholen en de kinderopvang gesloten. Voor ouders in cruciale beroepen, die de opvang van hun kinderen in eigen kring echt niet geregeld krijgen, is opvang wel mogelijk.
In de meivakantie (27 april t/m 10 mei) zijn de scholen echter voor iedereen gesloten. Werkt u in een cruciaal beroep en krijgt u ook op deze dagen de opvang van uw kind niet geregeld, dan kunt u terecht bij Korein.

 • Bent u al klant, geef dan bij Korein aan voor welke dagen u opvang zoekt.
 • Bent u nog geen klant, werkt u in een cruciaal beroep én komt u tijdens de meivakantie in de problemen met de opvang van uw kinderen, neem dan zelf contact op met Korein via klantadvies@korein.nl

24-uurs opvang

Werkt u in een cruciaal beroep en heeft u vanwege bijvoorbeeld nachtdiensten behoefte aan 24-uurs opvang voor uw kind?
Deze opvang is beschikbaar in Eindhoven. Neem voor informatie contact op met De Kinderkamer (040 - 2391310) of Parelbosch (040 – 2374665).

 

11 april 2020

Bericht van burgemeester Hans Gaillard

Beste inwoners en ondernemers van Son en Breugel,

Vier weken geleden besloot de gemeenteraad, dat het beter was om de volgende vergadering niet door te laten gaan. De berichten waren, dat het ernst zou worden met het coronavirus. In de weken daarna kregen we voortdurend maatregelen en berichten over ons heen. Blijf thuis als je hoest, of koorts hebt. Houd anderhalve meter afstand. Evenementen werden afgezegd. Sportclubs dicht. Horeca dicht. Scholen dicht. Voorlopig geen vakantiereisjes.

Ik ben trots op ons dorp, als ik zie hoe we ons houden aan de maatregelen. Het is rustig op straat en in de winkels. Op de markt houdt ieder zich aan de veilige afstand. Veel mensen fietsen rond. Soms al heel vroeg, want dan fietst nog bijna niemand.

Ook in ons dorp zijn toch mensen ziek geworden. Kwamen mensen in het ziekenhuis terecht. Zijn mensen aan het virus overleden. Ons medeleven gaat uit naar hun nabestaanden. Veel nabestaanden hebben niet eens goed afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Heel verdrietig.

Door ons aan de maatregelen te houden, gaan we inmiddels de goede kant op: minder mensen op de intensive care; minder mensen in het ziekenhuis. Het is heel belangrijk, dat we nu volhouden. Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, dan kunnen we samen het virus overwinnen!

Een paasboodschap, doet me aan de paus denken. Hij zal die ook dit jaar ongetwijfeld uitspreken, om iedereen een hart onder de riem te steken, in deze zware tijden.

Deze pasen heb ik ook behoefte aan een boodschap: beste mensen, houd je aan de maatregelen. Laten we samen er een bijzondere pasen van maken. Geniet in je tuin, of op je balkon van het mooie weer. Bel, of Skype met je dierbaren. Maak een wandeling of ga fietsen op de rustige momenten. Zeker nu het de goede kant opgaat, is het noodzakelijk dat we volhouden. Doe het voor jezelf, voor je ouders en grootouders, voor je kinderen, je buren. Doe het voor elkaar.

Laat de extra inspanning van velen niet voor niets zijn: de mensen in de zorg, de hulpdiensten, het onderwijs. De ouders die thuis werken en de kinderen lesgeven. Ondernemers, die hun zaak hebben moeten sluiten en inkomsten mislopen. Heel veel mensen dragen hun steentje bij. Ik heb daar veel bewondering voor. Laat hun inspanning niet voor niets zijn, houd vol!

Hans Gaillard,
burgemeester van Son en Breugel

8 april 2020

Goede Vrijdag: winkels open tot 21 uur

Op vrijdag 10 april mogen de winkels tot 21 uur open zijn om een goede spreiding van de drukte mogelijk te maken voor de paasinkopen.

Verboden te parkeren bij Oud Meer

Om drukte te voorkomen bij het Oud Meer is het parkeerterrein bij Dutmella afgesloten en is het ook verboden om ter plaatse langs de weg in de berm te parkeren. De toezichthouders van de gemeente controleren en handhaven hierop. Wel blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Bijeenkomst voor gedecoreerden

De traditionele bijeenkomst voor gedecoreerden op Koningsdag gaat dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen.

 31 maart 2020

Ontheffing laden en lossen supermarkten

De supermarkten in Son en Breugel hebben ontheffing gekregen om 24 uur per dag (van maandag t/m zondag) te laden en lossen. Met deze maatregel kunnen de supermarkten de voedselvoorziening goed organiseren en kunnen zij tijdig en gespreid bevoorraad worden. Deze ontheffing geldt – in principe - tot 1 mei 2020. De supermarkten beperken de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk.

 

30 maart 2020

Bericht van burgemeester Hans Gaillard:

Beste inwoners en ondernemers van Son en Breugel,

 

Het coronavirus heeft ons nog steeds in zijn greep. Dat merken we allemaal. Ik wil een groot compliment maken aan iedereen, die zich aan de maatregelen houdt. Dat is niet altijd gemakkelijk. De situatie vraagt veel van ons allemaal.

Helaas horen we om ons heen dat enkele mensen aan de gevolgen van het virus zijn overleden. We leven mee met de nabestaanden, die dit verlies moeten verwerken. Anderen zijn ziek. We wensen ze van harte beterschap. En laten we ons allemaal aan de maatregelen houden, om te voorkomen, dat het virus zich nog verder kan verspreiden.

Vanuit de gemeente houden we toezicht op de maatregelen. U kunt daar ook zelf een bijdrage aan leveren. Spreek mensen aan als ze even vergeten om afstand te houden, handen te wassen en om thuis te blijven.

Als ik in het dorp rondkijk, ben ik trots om te zien hoe we omgaan met deze situatie. De actie van de OVSB met een voordeelcheque van €25. Een mooi lichtpuntje, waar je blij van wordt. De markt op donderdag kan doorgaan met kramen waar etenswaren verkocht worden. De marktkooplieden doen hun best om dat binnen de regels te doen, zodat u uw boodschappen kunt doen. Als ik een supermarkt binnenga, zie ik allerlei maatregelen om het boodschappen doen mogelijk te maken. En om het personeel te beschermen.

Daarmee kom ik bij al die mensen, die een tandje bijzetten om het leven in ons dorp door te laten gaan. Medewerkers in de zorg, het onderwijs, de gemeente. In de winkels, bij de politie. Maar ook de mensen die nu thuis moeten werken, die hun kinderen moeten begeleiden bij de digitale lessen.

Ik denk ook aan de mensen, die nu niet kunnen werken en daardoor geen of minder inkomen hebben. Gelukkig heeft het kabinet daar oog voor. Als gemeente bekijken we ook of we een steentje kunnen bijdragen.

 Het zijn moeilijke tijden, die veel van ons vragen. We zijn er ook nog lang niet. Dus houd vol! Samen zullen we het coronavirus moeten bestrijden. Ik reken ook de komende tijd op uw positieve bijdrage.

 

Hartelijke groeten,

Hans Gaillard

Burgemeester

 

25 maart 2020

Weekmarkt gaat door 

Er is weekmarkt op donderdag. Net als de supermarkt voorziet de markt in eerste levensbehoefte, namelijk voedsel. Daarom staan er alleen voedselkramen op de markt. Kramen met andere koopwaar zijn niet toegestaan. De opzet van de markt is hierdoor ruimer en kramen staan verder uit elkaar. Zo heeft iedereen voldoende ruimte.
Er staat een toiletwagen om uw handen te wassen en de kramen staan op extra afstand van elkaar. Ook hier geldt: houd 1,5 meter afstand en blijf thuis als u verkouden bent, moet hoesten of niezen. 

25 maart 2020

Bericht van de gemeenteraad

Beste dorpsgenoten,

Waar zijn we in beland en wat hangt ons nog allemaal boven het hoofd? Iedereen kan ziek worden door het coronavirus: oud, jong, arm of rijk, dokter, MKB’er of ZZP’er.
Deze diepe crisis raakt iedereen.

Wie had ooit verwacht dat een virus zodanig de kop op zou steken dat het alles wat wij als vanzelfsprekend beschouwen in een ander daglicht zet? Sociale contacten moeten we opeens tot een minimum beperken en het belangrijkste advies luidt: Afstand houden van elkaar, zeker 1,5 meter. En iedereen wordt continu op de hoogte gehouden van alle andere aanvullende noodzakelijke maatregelen om het virus een halt toe te roepen.

Iets simpels, zoals boodschappen doen, wordt ineens voor veel mensen al een probleem. Plotseling wordt ons leven overhoop gehaald en realiseren we ons hoe kwetsbaar we zijn.

Deze crisis brengt ieder van ons tot bezinning. Velen vragen zich af: “waar doen we het eigenlijk voor?” Op welke manier deden we het dan en hoe zouden we het kúnnen doen? We gaan “back to basics”.

Zowel onze gezondheid als onze economie worden diep geraakt. Maar er liggen ook kansen. Kansen om er als een betere samenleving uit te komen. De initiatieven die wij zien in ons dorp zijn bemoedigend. Mensen die spontaan aanbieden boodschappen te doen voor een buurvrouw die het zelf niet kan of een bloemetje afgeven of een bemoedigend kaartje schrijven voor degenen die niet meer buiten mogen komen.

Als gemeenteraadsleden kunnen wij weinig anders doen dan te benadrukken dat het belangrijk is dat u alle aanwijzingen van de overheid opvolgt. Daarnaast spreken wij onze grote waardering uit voor alle mensen in en buiten ons dorp die in vitale beroepen zoals de zorg, in de supermarkten, bij de politie en in de logistiek, zorgen voor ons allemaal. Ook in het onderwijs wordt bewonderenswaardig gewerkt! Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor hun bijdrage.

Wij wensen u allen heel veel sterkte en hopen dat u deze onzekere periode goed door komt. Ondanks het feit dat we fysiek voor u niet bereikbaar zijn, kunt u ons gewoon bereiken via de mail of telefoon. Onze (persoonlijke) contactgegevens vindt u op de website van onze gemeente: www.sonenbreugel.nl.

En waarschijnlijk overbodig, maar we vragen u om goed op elkaar te passen en elkaar te ondersteunen door wat extra’s voor elkaar te doen, zoals die boodschappen doen voor een ander. Of bel, mail of schrijf een kaartje naar die oudere of zorgverlener in uw omgeving.

Bovenal: heb elkaar lief want samen zijn we sterk en krijgen we dit virus er onder.

We blijven samen Son en Breugel!

Gemeenteraadsleden van Son en Breugel:

Camille Limpens
Don Pasanea
Eef van Turnhout
Elly Brocken
Frans Meulenbroeks
Helga Helders
Henk Hulsen
Jelle de Jong
Joris van Dam
Kees Vortman
Marco Pulles
Marianne van der Putte – Verhoeven
Monique van Zwieten
Peer Spooren
Remco Heeren
Theo Groenemans
Willem Buurke
Hans Gaillard, voorzitter
Frans den Hengst, griffier

Aangescherpte regels evenementen en bijeenkomsten 

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen gericht op evenementen en samenkomsten. 

 • Evenementen met een vergunnings- of meldingsplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 • Alle overige samenkomsten worden verboden tot 1 juni. 

Uitzonderingen op deze verboden zijn:

 • Wettelijke verplichte samenkomsten, bijvoorbeeld vergaderingen van de gemeenteraad (tot 100 personen).
 • Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van een bedrijf, instelling of andere organisatie (tot 100 personen).
 • Uitvaarten en huwelijken (tot 30 personen)
 • Samenkomsten in de kerk (tot 30 personen)

Hebt u hulp nodig?

De aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus hebben een grote impact op het dagelijks leven. In Son en Breugel zijn er verschillende organisaties en vrijwilligers die hun medemens graag een handje helpen in deze tijd. Hebt u hulp nodig bij de boodschappen? Wilt u even met iemand praten via de telefoon? Of heeft u een andere vraag voor ondersteuning? Neem dan contact op met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) via 0499-491470. Het CMD verwijst u door naar de juiste contactpersoon.

16 maart 2020

Bericht van burgemeester Hans Gaillard:

Aan de inwoners en ondernemers van Son en Breugel,

Gelukkig lijkt het aantal besmettingen in ons dorp laag te zijn. Laten we hopen, dat het zo blijft.

Het zal de komende drie weken erg rustig zijn in het dorp. De scholen zijn dicht en alle evenementen in het dorp zijn afgelast, waaronder de voorjaarsmarkt. Er zijn geen sportactiviteiten. Het Vestzaktheater en de bibliotheek zijn dicht. We hebben er allemaal mee te maken. De scholen zetten alle zeilen bij om kinderen digitaal les te geven.

Natuurlijk is het vervelend, dat het kabinet zulke vergaande maatregelen heeft moeten nemen. Veel mensen moeten vanuit huis werken. Mensen in zorginstellingen krijgen geen bezoek. Ondernemers moeten noodmaatregelen nemen en verliezen omzet.

Op straat is het stil. De meeste mensen begrijpen de ernst van de situatie en gaan er verstandig mee om. Laten we dat allemaal volhouden, de komende drie weken. Goed omgaan met het coronavirus vraagt veel van u, van mij, van ons allemaal.

Door alle activiteiten, die niet doorgaan krijgen we tijd voor andere dingen. Pak wat vaker de telefoon en bel eens met iemand, die het moeilijk heeft in deze tijd. Maak een wandeling en geniet van de ontluikende natuur; het voorjaar komt eraan. Geef steun aan de mensen, die zich extra moeten inzetten om de strijd tegen het coronavirus te winnen.

Ik heb veel respect voor de mensen van wie nu extra inzet wordt gevraagd, zoals in de zorg, in het onderwijs, bij de hulpdiensten. Ook voor medewerkers, die een tandje bij moeten zetten, of anders moeten werken. En voor iedereen, die op een goede manier omgaat met de huidige situatie.

De maatregelen, die het kabinet heeft afgekondigd zijn vooralsnog tot en met 6 april. Ik doe een dringend beroep op u om naar deze maatregelen te handelen. Was je handen, vermijd drukke plaatsen, blijf thuis als je hoest, verkouden bent, of koorts hebt.

Deze situatie kunnen we het hoofd bieden, als we samen verantwoordelijkheid nemen. Samenwerken. Samen laten zien, dat we er in ons dorp voor elkaar zijn. Dan weet ik zeker, dat we in het voorjaar versterkt uit deze moeilijke tijd komen.

Hartelijke groeten,

Hans Gaillard

16 maart 2020

De bibliotheek is gesloten

De online bibliotheek is altijd open.