De gemeenteraad organiseert een keer per 6 weken een informeel inloopuur voor inwoners, organisaties en bedrijven. Raads- en burgerleden luisteren naar uw wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten.

Het eerstvolgende inloopuur vindt plaats op donderdag 9 juni. Aanmelden is niet nodig.

Op het gemeentehuis

Het inloopuur vindt plaats op het gemeentehuis van 19:00 tot 20:00 uur. Hier wordt u hartelijk ontvangen door onze medewerkers en de raads- en burgerleden. U krijgt een gesprekstafel met twee raads- of burgerleden waaraan u uw verhaal kwijt kan. Er wordt gezorgd voor verslaglegging en, indien gewenst, een terugkoppeling.

Aankondigingen

Aankondigingen over de komende inloopuren komen op de gemeentepagina, infoborden en via de sociale media. Voor meer informatie kunt u mailen naar griffie@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 – 491491 en vragen naar Kim Verkuijlen.