De raad komt naar u toe!

De gemeenteraad organiseert een keer per 6 weken een informeel inloopuur voor inwoners, organisaties en bedrijven. Raads- en burgerleden luisteren naar uw wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten. 

Het inloopuur wordt op locatie georganiseerd. Bijvoorbeeld in een van de gemeenschapshuizen. 

Data en locaties

Het inloopuur vindt plaats op wisselende locaties, altijd van 19.00 tot 20.00 uur. Hier wordt u hartelijk ontvangen door onze medewerkers en de raads- en burgerleden. Samen met een of twee raads- of burgerleden zoekt u een plekje op waar u uw verhaal kwijt kunt. Er wordt gezorgd voor verslaglegging en, indien gewenst, een terugkoppeling.

Wanneer en waar het inloopuur plaatsvindt, ziet u hieronder.

  • 11 januari 2024 - Sportkantine HTC Tennis
  • 29 februari 2024 - Het Dommelhuis
  • 11 april 2024 - Het Gemeentehuis
  • 6 juni 2024 - Het Dommelhuis
  • 22 augustus 2024 - Volgt
  • 3 oktober 2024 - Volgt
  • 21 november 2024 - Volgt

Aankondigingen

Op deze pagina vindt u de aankomend inloopuren. Daarnaast worden de inloopuren enkele weken voorafgaand op verschillende manieren aangekondigd:

  • Op de gemeentepagina in de Mooi Son en Breugel Krant;
  • Op de informatiepanelen die u tegenkomst bij binnenkomst van het dorp;
  • Op de Facebookpagina van Gemeente Son en Breugel.

Voor meer informatie kunt u mailen naar griffie@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 – 491491 en vragen naar Kim Verkuijlen.