Subsidie afkoppelen regenwater

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Afkoppelen is het onderbreken van de afvoer van schoon water naar het (vuilwater)riool. Het regenwater gaat niet meer rechtstreeks het riool in maar langs natuurlijke weg via de bodem en afwateringskanaaltjes naar de Dommel. Ook gaat het regenwater niet meer onnodig naar de waterzuivering.

U kunt van de gemeente een eenmalige subsidie van €300,- krijgen als u uw regenwaterafvoer afkoppelt van het riool. Maar, u kunt alleen subsidie krijgen als het gaat om afkoppeling van een gemengd riool. Alle wijken hebben een gemengd riool behalve Sonniuspark, ’t Zand, Ekkersrijt en het buitengebied. Deze wijken hebben een gescheiden riool en daar wordt het regenwater gescheiden afgevoerd.

Gewenste situatie ná afkoppeling

 Afbeelding regenwaterafvoer

Het schone regenwater wordt gescheiden van het afvalwater. Het regenwater gaat een regenton of de tuin in. Vervolgens trekt het regenwater de grond in.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Hoe vraag ik subsidie aan?

De subsidie wordt verleend voor:

  • het afkoppelen van de verharde oppervlakten (daken en verhardingen) aan achterkant, zijkant en voorkant van een bestaande woning door het verwerken van regenwater op eigen terrein,
  • het verduurzamen van daken op een bestaande woning door het vervangen van de traditionele dakbedekking door groene dakbedekking op achterkant, zijkant en voorkant van het perceel.

U kunt de afkoppelsubsidie aanvragen nadat u de afkoppeling heeft gerealiseerd.
Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen we u om foto's mee te sturen van de situatie voor, tijdens en na het afkoppelen. Het kan zijn dat u bij het invullen en uploaden van het aanvraagformulier problemen ervaart met het bijvoegen van foto's.
U kunt tot maximaal 20 mb foto's bijvoegen/uploaden. Wij adviseren u om foto's op lage resolutie te maken en/of foto's te "verkleinen" voordat u ze bijvoegt. Lukt het niet? Dan kunt u ook uw foto's, o.v.v. uw naam en adres, versturen via wetransfer (gratis) naar communicatie@sonenbreugel.nl.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor projecten waarbij de afkoppeling door de gemeente wordt gerealiseerd.

Aanvraag

U kunt de subsidieaanvraag voor afkoppelen regenwater online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning aan.

logo en link naar DigiDlogo eherkenning