Wat is het?

Kampeerontheffing (buiten erkende kampeerinrichting)

Recreatief kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor zijn bestemd. Daarbuiten is (recreatief) kamperen dus verboden. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op eigen terrein. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van kamperen, zoals kamperen bij de boer, kamperen tijdens een evenement of groepskamperen in de vrije natuur.

De gemeente stelt onder meer in het kader van de brandveiligheid eisen aan de inrichting van een tijdelijk kampeerterrein.

Een ontheffing kan worden geweigerd in het belang van:

  • de bescherming van natuur en landschap; of
  • de bescherming van een stadsgezicht.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u een vergunning krijgt voor het kamperen buiten een kampeerterrein.