Direct regelen

Klacht indienen

Wat is het?

Als u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

U kunt geen klacht indienen over:

 • iets dat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd;
 • gemeentelijk beleid;
 • iets waarover je al eerder een klacht hebt ingediend;
 • iets waartegen je bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen
 • gedragingen of handelingen die al worden onderzocht door Justitie.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Wat moet ik doen?

De klacht kunt u online regelen.

U kunt uw klacht ook schriftelijk per brief indienen. Dit doet u door uw brief te versturen naar postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. In uw brief moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • een omschrijving in eigen woorden van het gedrag van de ambtenaar of het bestuursorgaan waarover u klaagt;
 • uw handtekening;

Na de indiening van uw klacht ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld wie uw contactpersoon is voor de behandeling van uw klacht. Bij dit contactpersoon kunt u terecht voor aanvullende opmerkingen en vragen over uw klacht.

De contactpersoon checkt of uw brief daadwerkelijk als klacht moet worden behandeld of dat een andere procedure gevolgd kan of moet (of had moeten) worden.

Informele behandeling

Als uw klacht voldoet aan de wettelijke eisen, dan wordt door een medewerker van het team Sturing en Coaching met u contact opgenomen. Deze medewerker gaat dan met u in gesprek om te bekijken of uw klacht kan worden opgelost.

Formele behandeling

Indien uw klacht in de informele behandeling niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtbehandelaar volgens onze klachtenregeling. U en de beklaagde(n) worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting.

De klachtbehandelaar geeft daarna een advies. Dit advies wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan dat de uiteindelijke beslissing op de klacht neemt. Deze beslissing krijgt u toegestuurd, met een kopie van het advies van de klachtbehandelaar en het verslag van de hoorzitting.

Nationale Ombudsman

Als u het niet eens bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman(externe link).

Wat kost het?

Aan het indienen en de behandeling van een klacht zijn geen kosten verbonden.