Wat is het?

Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

Hoe werkt het?

Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid - de zogenaamde 'lintjesregen' - van het volgend jaar (dat is de dag vóór Koningsdag) moeten uiterlijk 15 juli van dit jaar zijn ingediend.

Het decoratievoorstel voor tussentijdse onderscheidingen moet 4,5 maand vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend.

  • Neem contact op met de gemeente waar de kandidaat woont. Daar kunnen ze aangeven of uw voorstel bijzonder genoeg is voor een Koninklijke onderscheiding.
  • Kijk vervolgens op Lintjes.nl wat u verder moet doen.

Van belang is om een zo concreet en compleet mogelijk beeld te hebben van de verdiensten van de betrokkene.

Vrijwilligerspenning

Naast een koninklijke onderscheiding bestaat er ook een vrijwilligerspenning (gemeentelijke onderscheiding).

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt jaarlijks rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning. Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden,laat het ons weten. Daarbij dient u aan te geven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Aanmelding kan in het aanvraagformulier voor een gemeentelijke onderscheiding.

Overzicht verleende vrijwilligerspenningen

Wat kost het?

Aan het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding of vrijwilligerspenning zijn geen kosten verbonden.