Wat is het?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning (in of bij een bestaand woonhuis) waarin alle voorzieningen aanwezig zijn. Deze woning is bestemd voor degene die mantelzorg ontvangt of degene die mantelzorg verleent. Bij degene die mantelzorg verleent of ontvangt mag maximaal 1 persoon inwonen.

Per 1 november 2014 zijn nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen in werking getreden. Bij het opstellen van deze nieuwe regels is rekening gehouden met de gevolgen van de vergrijzing, de herzieningen in de zorg en de toename in de vraag naar mantelzorgwoningen.De nieuwe regels maken het mogelijk dat een bijgebouw of een deel van de woning vergunningvrij gebruikt mag worden als mantelzorgwoning. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze mogelijkheid.

Wat moet ik doen?

Om een mantelzorgwoning mogelijk te maken mag een bestaand bouwwerk bij een woning aangepast worden door woonvoorzieningen aan te brengen, zoals een keuken, badkamer en sanitaire voorzieningen. Na beëindiging van de mantelzorgbehoefte moeten de voorzieningen weer worden verwijderd. Er mag ook een mantelzorgwoning in het achtererfgebied worden gebouwd zonder vergunning. Daarbij moet wel voldaan worden aan de eisen voor vergunningvrij bouwen. De eis dat het gebruik van een bijbehorend bouwwerk (buiten een afstand van 4 meter van het oor-spronkelijk hoofdgebouw) functioneel ondergeschikt dient te zijn aan de woning, vervalt.

Buiten de bebouwde kom vervalt ook de eis voor de maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken. Voorwaarde is dan wel dat het dan gaat om een geheel of in delen verplaatsbare mantelzorgvoorziening die niet groter is dan 100 m2. Na de beëindiging van de mantelzorgbehoefte moet de verplaatsbare mantelzorgvoorziening weer worden verwijderd.

Aantoonbare noodzaakDe gemeente kan vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie waarmee de medische behoefte aan zorg wordt onderbouwd.

Doe de online vergunningcheck!Wilt u een bijbehorend bouwwerk bouwen? Ga dan zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen en doorloop de stappen van de vergunningcheck op omgevingsloket.

Vergunningvrij, maar niet regelvrijVoldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Meer informatie kunt u vinden op:Omgevingsloket (voor de online vergunningscheck)Heeft u meer vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via tel. (0499) - 491 491.