Wat is het?

Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen dan heeft u een marktvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt.

Voor de vaste markten heeft u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

  1. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe.
  2. De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.
  3. U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij het Centraal Registratiekantoor, Nieuwe Parklaan 72-74, 2597 LE Den Haag, telefoon (070) 350 60 50.

Wilt u uw kraam op een openbare plaats plaatsen dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Wat kost het?

Plaatsing op de wachtlijst is kosteloos.

De tarieven voor een plaats op de weekmarkt staan in de marktgeldverordening en worden jaarlijks vastgesteld en bedragen:

  • voor elke dag of gedeelte daarvan dat de standplaats wordt ingenomen € 1,69 per strekkende meter (losse standplaatsen)
  • voor vergunninghouders € 18,58 per strekkende meter per kwartaal

Naast het marktgeld moet u ook kraamhuur betalen

Wat heb ik nodig?

  1. Een geldig identiteitsbewijs.
  2. Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  3. Indien vereist, een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel.
  4. Een recent registratiebewijs van het Centraal Registratiekantoor (niet ouder dan een jaar).
  5. Indien vereist, een bewijs van een afgesloten WA-verzekering.