Milieu, vergunning of melding

Wat is het?

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u een bedrijf uit? Dan kunt u via het online Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Milieuregels

Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over:

  • verwerken van afval
  • geluidsniveau van uw bedrijf
  • gebruik van energie
  • vervuiling van water, bodem en lucht

Wat moet ik doen?

  1. Een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet milieubeheer.
  2. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
  3. Het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar.
  4. Of u een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit nodig heeft, kunt u checken door de vergunningencheck te doen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket.

Mogelijk gelden er algemene milieuregels voor uw bedrijfstak op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM), kortweg Activiteitenbesluit, en kunt u volstaan met een melding. Aan de hand van een door u in te vullen vragenboom kunt u zien of u voor de oprichting en/of verandering van uw bedrijf een melding in moet doen. 

Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor milieuactiviteit kunt u kiezen uit particulier of bedrijf. De aanvraag kunt u, met de bijlagen, digitaal indienen via het Omgevingsloket, of u kunt een papieren versie printen en per post naar de gemeente sturen of afgeven bij de receptie in het gemeentehuis.

Het aanvragen voor een omgevingsvergunning voor milieuactiviteit kunt u online regelen. 
Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. 

Voordat u een aanvraag doet kunt u eerst de vergunningencheck doen. Deze vindt u op www.omgevingsloket.nl/vergunningencheck. Na deze check blijkt of u wel of geen vergunning nodig heeft. Het kan ook zijn dat u een of meerdere deelvergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld naast milieu ook slopen, bouwen of kappen. U kunt deze aanvragen dan tegelijk in één aanvraag doen. Wilt u een milieumelding samen indienen met andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten, zoals bijvoorbeeld bouwen, dan gaat die melding op in de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bedoelde deelactiviteiten.

Om te voorkomen dat wij uw aanvraag niet in behandeling nemen of u een vergunning weigeren, is het belangrijk om uw plannen vooraf goed te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neem daarom als u bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met uw casemanager milieu bij de gemeente, de heer Jan van den Braak: (0499) 491 491.