Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen voor het noodzakelijke onderhoud aan het monument. Deze subsidie is 6 jaar lang geldig. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoe werkt het?

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor subsidie in de onderhoudskosten van een gemeentelijk monument, dan kunt u een afspraak maken met een onze medewerkers. In dit gesprek bekijkt de gemeente samen met u of de kosten waarvoor u subsidie wil hebben, voldoen aan de subsidievoorwaarden. Verder ontvangt u in dit gesprek informatie over de wijze waarop u een subsidieverzoek kunt indienen en welke gegevens u dient te overleggen.

U kunt gedurende het hele jaar subsidie aanvragen. Er zijn geen speciale formulieren beschikbaar.

Voorwaarden

De subsidievoorwaarden en een opsomming van de subsidiabele onderhoudskosten zijn te vinden in de Subsidieverordening onderhoud monumenten Son en Breugel. 

De hoogte van de subsidie is 30% van de goedgekeurde onderhoudskosten tot een maximum van € 5.000,-. Verder bestaat de mogelijk voor subsidie in de kosten van de inspectie van de Monumentenwacht en de daaraan verbonden kleine onderhoudswerkzaamheden.