Wat is het?

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Dat is de reden dat de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen subsidieert.

Hoogte van de subsidie

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2020 nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 402,00 per cursusjaar. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool.

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen van 18 jaar tot 21 jaar ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Hoe werkt het?

U kunt de subsidieaanvraag online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD.logo en link naar website DigiD

U dient het formulier vóór 1 december 2020 volledig in te vullen. Deze termijn wordt door de gemeente strikt gehandhaafd. De gemeente beslist vóór 1 februari 2021 over uw subsidieaanvraag. De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld. Als u een subsidie is toegekend wordt deze daarna zo spoedig mogelijk uitbetaald. 

Wanneer uit de rekening blijkt dat de muzieklessen ná 1 december 2020 zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1 december 2020 indienen, maar uiterlijk binnen twee weken na aanvang van de lessen.