Wat is het?

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Dat is de reden dat de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen subsidieert. Het nemen van zangles valt ook onder de regeling.

Hoogte van de subsidie

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2023 minimaal 6 jaar en nog geen 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs voor het cursusjaar 2023-2024. De gemeente geeft een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van € 402,00 per cursusjaar per muziekleerling. De gemeente geeft een subsidie voor individuele lessen en/of groepslessen. Bij groepslessen moet de groep minimaal uit 2 en maximaal uit 6 personen bestaan. Beide cursussen bestaan uit minimaal 10 lessen en de lessen moeten worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of muziekschool. Mits het maximale subsidiebedrag per muziekleerling per cursusjaar nog niet is overschreden kunt u voor meerdere (muziek)cursussen subsidie aanvragen.

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen van 18 jaar tot 21 jaar ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Meer hierover kunt u nalezen in de subsidieregeling muziekonderwijs(externe link)

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidieaanvraag online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD(externe link).

U dient het formulier vóór 1 december 2023 volledig in te vullen. Deze termijn wordt door de gemeente strikt gehandhaafd. De gemeente beslist over uw subsidieaanvraag op volgorde van de datum van ontvangst. De beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld. Als u een subsidie is toegekend wordt deze daarna zo snel mogelijk uitbetaald. 

Wanneer uit de rekening blijkt dat de muzieklessen ná 1 december 2023 zijn begonnen, mag u de aanvraag ná 1 december 2023 indienen, maar uiterlijk binnen vier weken na aanvang van de lessen.