De regering zou in juni 2023 een nieuw wetsvoorstel vaststellen, maar dit gaan zij eerst opnieuw bekijken. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet wordt vastgesteld. 
 

Wanneer kan de energietoeslag 2023 aangevraagd worden?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dat weten we pas als de wet is vastgesteld. Zodra er meer bekend is over de energietoeslag 2023, plaatsen wij dit op onze website.