Elke gemeente in Nederland is aangesloten op het digitale Omgevingsloket voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Wat is het Omgevingsloket?

Met de Omgevingswet is er ook een nieuw Omgevingsloket ingevoerd. Dit loket vervangt de volgende loketten:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in of aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Meer uitleg over het omgevingsloket in dit filmpje.

Wat kan ik in het Omgevingsloket vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck
  In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
 • Aanvragen
  Hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
 • Regels op de kaart
  Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart. 
  Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.
 • Maatregelen op maat
  Hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
 • Mijn Omgevingsloket
  Hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

Wij sturen u berichten via de mail als u uw mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over uw bouwplan? Twijfelt u? Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen en met het lezen van de regels.

Daarnaast kunt u ook het Helpcentrum  raadplegen waar u antwoorden kunt vinden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.