De bestemmingsplannen (en verordeningen) gaan onder de Omgevingswet over in een omgevingsplan.

Het is de bedoeling dat elke gemeente uiteindelijk 1 omgevingsplan heeft. In dit plan staan dan alle regels van de gemeente voor de leefomgeving. Deze regels gelden voor de hele gemeente en voor iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving.

Wij hebben per 01 januari 2024 een tijdelijk omgevingsplan. Dat is het zogenaamde ‘omgevingsplan van rechtswege’. Dit ‘tijdelijk omgevingsplan’ bestaat op 01 januari 2024 uit al de geldende bestemmingsplannen en de ontwerpbestemmingsplannen die nog voor 31 december 2023 door ons in procedure zijn gebracht. We verwachten dat we in 2025 of 2026 een compleet omgevingsplan vastgesteld hebben.

Wat is het?

In het omgevingsplan staat hoe de grond op een perceel of in een gebied gebruikt mogen worden. En wat er op een perceel of in een gebied gebouwd mag worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een omgevingsplan staat.

Als u wilt weten wat er in het omgevingsplan staat voor uw perceel of de woning of het bedrijf dat u wilt kopen? U kunt het omgevingsplan bekijken op het Omgevingsloket

Hoe werkt het?

Wilt u weten wat u mag bouwen of hoe u het perceel mag gebruiken? Bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het omgevingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag ik bouwen of verbouwen?
  • Mag ik een bedrijf vestigen?
  • Waarvoor mag ik een stuk grond gebruiken?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Wat moet ik doen?

Bekijk het omgevingsplan op het Omgevingsloket. Dit doet u via de ‘Regels op de kaart’. Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.

Onderdelen omgevingsplan

Het omgevingsplan bestaat uit:

  • 1 kaart van de hele gemeente. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het omgevingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het omgevingsplan? Twijfelt u? Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen.