Ondersteuning kosten kinderen

Kinderen kosten geld en soms kan het lastig zijn om alles wat de kinderen nodig hebben te betalen. Het kan zijn dat u problemen hebt om de kosten van de school van uw kinderen te betalen of dat u geen geld hebt voor het lidmaatschap van de sportvereniging of een andere club waar uw kind graag naar toe wil. U kunt dan een beroep doen op de Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel.

De Stichting Leergeld is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in Best, Oirschot en Son en Breugel. De Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans geven om mee te doen. Door het geven van een financieel steuntje in de rug wordt een sociaal isolement voorkomen. De Stichting Leergeld verleent ondersteuning in de kosten voor onderwijs, sport en cultureel/maatschappelijke activiteiten van minderjarige kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

Het inkomen van de ouders die financiële ondersteuning voor hun kind / kinderen willen hebben, mag maximaal 120% van het bijstandsniveau bedragen. In een persoonlijk gesprek bij u thuis bespreekt iemand van de Stichting Leergeld uw persoonlijke situatie en de behoeften van uw kind/kinderen. De Stichting Leergeld hanteert bij de beoordeling van uw situatie haar eigen criteria. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld.

De Stichting Leergeld verleent financiële ondersteuning voor onder meer de volgende kosten:

  • Onderwijs: materialen voor school, laptop/tablet, fiets, ouderbijdrage, overblijfkosten, schoolreisjes.
  • Sport: contributie sportvereniging, sportkleding, zwemlessen.
  • Cultureel/maatschappelijke activiteiten: muzieklessen (wanneer u gebruik maakt van de individuele subsidieregeling muziekonderwijs), contributie Scoutinggroep, Kindervakantieweek.

Deze opsomming is niet volledig. Ook kosten die hier niet worden genoemd kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De Stichting Leergeld geeft de steun in natura, niet in geld. U krijgt dus geen geld voor b.v. het lidmaatschap van een vereniging. De Stichting Leergeld betaalt dit rechtstreeks voor u.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de Stichting Leergeld: tel. (06) 27 65 03 02, e-mail: contact.leergeld@gmail.com.

Nationaal Fonds Kinderhulp

We zijn aangesloten bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Nationaal Fonds Kinderhulp is voor de ruim 300.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede. Ze helpen met iets groots, of iets kleins. Met (warme) kleding of een eigen bed. Met zwemlessen, een (tweedehands) fiets, een laptop voor school of een cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar dat allerminst zijn voor kinderen die opgroeien in armoede.

Kinderhulp is er wanneer andere instanties niet kunnen helpen. Onvoorwaardelijk. Het gaat altijd via maatschappelijke organisaties, zoals een maatschappelijk werker, wijkteam van de gemeente, school, kerk of jeugdhulpverlener. Zij komen bij de kinderen thuis en zien waar hulp hard nodig is. Neem daarom contact op met de desbetreffende instantie.