Wat is het?

Veel mensen zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving. Denk aan een zieke ouder, een partner die lijdt aan dementie, een gehandicapt kind of bijvoorbeeld een buurvrouw die zichzelf niet meer zo goed kan redden. Omdat de zorg voor een hulpbehoevende of zieke meestal centraal staat in hun leven, bestaat het gevaar dat mantelzorgers zichzelf te veel wegcijferen. Daardoor loopt de mantelzorger de kans lichamelijk of geestelijk overbelast te raken.

Wat moet ik doen?

Ter ondersteuning van mantelzorgers is het Steunpunt Mantelzorg in het leven geroepen. Hier kunt u terecht voor:

  • emotionele steun, individueel en groepsgewijs (lotgenoten groepen)
  • cursusaanbod en themabijeenkomsten
  • praktische ondersteuning
  • activiteiten voor jonge mantelzorgers
  • activiteiten op de Dag van de Mantelzorg
  • mantelzorg café (inloop)
  • nieuwsbrief

Aan hierboven genoemde diensten zijn geen kosten verbonden!

Kijk op de website(externe link) van het CMD voor meer informatie en mogelijkheden.

Aanmelden als mantelzorger

U kunt zich ook als mantelzorger aanmelden. U ontvangt dan automatisch (kosteloos) de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die door het steunpunt worden georganiseerd en komt u in de loop van het jaar in aanmerking voor een gemeentelijke mantelzorgwaardering.

U kunt natuurlijk ook altijd even op het spreekuur van het steunpunt bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) binnen lopen.

Contact met mantelzorgconsulent

De mantelzorgconsulent is bereikbaar op afspraak in het CMD gebouw Kerkplan 5 in Son telefoon: 0499 491470.U kunt ook mailen naar ellen.vangils@levgroep.nl of bellen naar telefoon: 0641037639.Of voor jonge mantelzorgers naar Marieke.schoenmakers@levgroep.nl telefoon: 0610853842