Direct regelen

Melding ongewenst verhuurgedrag

U kunt ervoor kiezen om de melding anoniem te doen.

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? Vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt, te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders bij de gemeente Son en Breugel melden.

Voor wie 

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie).
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? De wet geldt ook voor woningcorporaties. Neem dan contact op met de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de melding zelf af. Komt u er met de corporatie niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw woningcorporatie is aangesloten. Via de website van uw woningcorporatie vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke geschillencommissie.

Wat kunt u melden? 

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u (een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of welke grond dan ook);
 • bedreigt u of maakt u bang (een verhuurder mag u dreigen met opzeggen);
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur);
 • maakt geen schriftelijk huurovereenkomst (een huurovereenkomst moet altijd op papier staan en hierop staan zowel de naam van de verhuurder als uw naam);
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

Extra regels bij een arbeidsmigrant:

 • de huurovereenkomst mag niet vastzitten aan een arbeidsovereenkomst;
 • de rechten en verplichtingen moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Nodig bij uw melding

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 
  U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet. 
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Kosten

Gratis. Aan een melding van ongewenst verhuurgedrag zijn geen kosten verbonden. 

Na uw melding

 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente Son en Breugel beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Hoe lang duurt het?

Een medewerker van de gemeente bespreekt met u hoe zij de situatie kan aanpakken. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het kan zijn dat de gemeente uw melding wil doorsturen naar een derde partij. Voordat we dit doen, nemen we contact met u op. U ontvangt hiervan een bericht.

Goed om te weten

Meldingen controleren

De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moeten we een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op.

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet geldt voor heel Nederland. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente Son en Breugel melden.