Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Zij zoeken een veilig onderkomen in andere landen. Ook in Nederland, waaronder in Son en Breugel. Op deze pagina vindt u allerlei informatie over de opvang van en hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang in onze regio

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten zich in om opvangplekken te realiseren. Onze gemeente heeft inmiddels een woning aan de Torenstraat geschikt gemaakt. Sinds 4 mei worden er zeven Oekraïense vluchtelingen ondergebracht.

Daarnaast vangen we Oekraïense vluchtelingen op in de voormalige school De Vijverberg. Het is nog niet duidelijk hoelang de opvanglocatie in De Vijverberg nodig is. Het gaat in ieder geval om de opvang van maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen voor een langere periode.

Om het gebouw klaar te maken als opvanglocatie vinden er noodzakelijke werkzaamheden plaats en worden controles voor veilig gebruik gedaan. Het gebouw is in eigendom van de gemeente Son en Breugel. De vergunningprocedures om het pand als opvanglocatie te kunnen gebruiken, starten we op korte termijn op.

Vragen en informatie

Mirjam de Groot van de LEVgroep verzorgt het dagelijks beheer van de opvanglocatie. Heeft u vragen, zorgen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met haar op via mirjam.degroot@levgroep.nl.     

Ik wil helpen

 • Ik wil geld doneren | Giro 555
 • Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen | Takecarebnb
 • Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige telefonische informatielijn voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. Zowel hulpbieders als hulpvragers kunnen hier terecht. Het nummer is 070 4455888 en is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 21.00 uur.
 • Wilt u spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen | oekraine@eindhoven.nl  040-2382037
 • Wilt u Oekraïners en andere vluchtelingen in Nederland steunen, dan kunt u ook terecht op het platform van VluchtelingenWerk: nederlandvoorvluchtelingen.nl

  Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Inschrijven bij de gemeente

  Vluchtelingen met een identiteitsbewijs en een verblijfplaats in Son en Breugel kunnen zij zich inschrijven bij de gemeente Son en Breugel. Daarvoor kunnen zij een afspraak maken aan de balie of via 0499 – 491 491.

  Registreren zonder verblijfplaats en/of identiteitsbewijs

  Vluchtelingen met identiteitsbewijs en zonder verblijfplaats, kunnen terecht bij de Gemeentelijke Opvang Oekraïners in Eindhoven. Vanaf daar worden zij ondergebracht bij een van de beschikbare locaties in de regio. De opvang is gevestigd in Microlab aan de Kastanjelaan 400 in Eindhoven. U kunt ook contact opnemen via 040-2382037 of oekraine@eindhoven.nl.

  Vluchtelingen zonder identiteitsbewijs kunnen terecht bij de Oekraïense ambassade in Den Haag.

  Meer informatie en hulp

  • RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten.
  • Het Rode Kruis heeft een informatielijn voor vluchtelingen via WhatsApp. Hier kunnen mensen in het Oekraïens, Russisch en Engels vragen stellen: +31 6 48 15 80 53.
  • Hulp bij de opvang van huisdieren die meegekomen zijn met de vluchtelingen: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

  Financiële hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne

  De regering werkt momenteel aan een regeling voor financiële ondersteuning aan vluchtelingen. Vooruitlopend op die definitieve regeling van het Rijk verstrekken we leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen.

  BRP-registratie

  De Oekraïense vluchtelingen die zich bij de gemeente laten registreren in het BRP (Basisregistratie Personen), kunnen direct aansluitend leefgeld aanvragen. De Oekraïense vluchtelingen die de BRP-registratie al hebben afgerond en bij particulieren verblijven, benaderen we voor de regeling.

  Leefgeld

  • Vluchtelingen krijgen circa € 60,- per week per persoon. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor minderjarige kinderen die met een volwassene zijn meegereisd.
   Dit bedrag is gelijk aan de regeling die geldt voor asielzoekers en statushouders van het COA.
  • Voor vluchtelingen uit Oekraïne die door particulieren worden opgevangen, geldt een aanvullende verstrekking. We verstrekken een bedrag van € 75,- per persoon, per week voor een bijdrage in de huur en energiekosten.
   Wanneer een gastgezin meerdere personen opvangt, geldt een lagere bijdrage per persoon. De aanvullende verstrekking voor een familie of een groep vluchtelingen die samen bij één gasthuishouden verblijft is maximaal € 125,-.
   We hebben voor deze regeling aansluiting gezocht bij de COA-logeerregeling waarmee vergunninghouders kunnen logeren bij vrienden, familie of in een gastgezin.
  • Wanneer Oekraïense vluchtelingen werken wordt het leefgeld lager of niet meer uitgekeerd.

  Voorwaarden

  Naast de inschrijving in het BRP gelden de voorwaarden dat de vluchteling een Nederlandse Bankrekening opent en het Burgerservicenummer (BSN) vermeldt bij de aanvraag. We keren het leefgeld rechtstreeks uit aan de Oekraïense vluchtelingen op een Nederlandse bankrekening. 

  Ik wil meer informatie

  • Meer informatie van de Rijksoverheid over hulpverlening en opvang
  • Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de veiligheid in Nederland? | Rijksoverheid.nl
  • Ik wil mijn vraag telefonisch stellen | 040-2382037 (dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur).
  • crisis.nl (actuele informatie van de overheid bij rampen, calamiteiten en noodsituaties).

  Meest gestelde vragen

  Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

  Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid.
   

  Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

  Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06-48158053.

  Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

  Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070-4455888.
  Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

  Ik wil helpen, wat kan ik doen?

  Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland. Er zijn in de gemeente waar je woont vaak ook veel initiatieven die via social media worden verspreid

  Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

  Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland of via Giro555.

  Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

  Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid staat wat je het beste kunt doen.

  Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

  De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: Crisisnoodopvang,  doorstroomlocaties (voor maximaal een aantal weken) en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om huisvesting op een locatie waar vluchtelingen minimaal 6 maanden kunnen blijven

  Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio waar ze langere tijd kunnen verblijven.

  Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

  Dat bevindt zich bij Microlab in Eindhoven.

  Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

  In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

  Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

  Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

  Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

  Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Take care BnB.
  Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

  Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?

  Heel fijn dat je noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen zich melden bij de gemeente waar ze op dit moment verblijven. Vervolgens worden ze dan ingeschreven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis. Mochten deze vluchtelingen niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij het Regionaal Registratiepunt (Microlab Eindhoven). Daar wordt bekeken waar plaats is op een locatie, liefst voor langere termijn. Als dat niet mogelijk is dan wordt naar een doorstroomlocatie gezocht. In het uiterste geval moet de vluchteling 24 tot 48 uur in de crisisnoodopvang verblijven.
   

  Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

  Kijk op de website van Takecarebnb voor enkele aandachtspunten.

  Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

  In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd . Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

  Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

  Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

  Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland

  Zie ook - Zorg aan Oekraïense vluchtelingen 

  Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

  Leerplicht geldt voor alle minderjarige kinderen. Inzet is dat betrokken kinderen binnen drie maanden na opvang scholing krijgen. Dit geldt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de gemeente waar de opvang voor Oekraïners gevestigd is. Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

  Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

  Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is de noodhulporganisatie in Nederland en wereldwijd. Op de website kunnen mensen het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.