Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Zij zoeken een veilig onderkomen in andere landen. Ook in Nederland, waaronder in Son en Breugel. Op deze pagina vindt u allerlei informatie over de opvang van en hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang in onze regio

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten zich in om ruim 3000 opvangplekken te realiseren. Onze gemeente heeft inmiddels een woning aan de Torenstraat en de voormalige Vijverberg geschikt gemaakt.

Vragen en informatie

Mirjam de Groot van de LEVgroep verzorgt het dagelijks beheer van de opvanglocatie. Heeft u vragen, zorgen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met haar op via mirjam.degroot@levgroep.nl.     

Ik wil helpen

 • Ik wil geld doneren | Giro 555
 • Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen | Takecarebnb
 • Wilt u Oekraïners en andere vluchtelingen in Nederland steunen, dan kunt u ook terecht op het platform van VluchtelingenWerk: nederlandvoorvluchtelingen.nl
 • Wilt u spullen doneren aan de bewoners van De Vijverberg? Neemt u dan eerst contact op met Mirjam de Groot. Wij verzoeken u om niet onaangekondigd spullen voor de ingang van De Vijverberg neer te zetten.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Inschrijven bij de gemeente

Vluchtelingen met een identiteitsbewijs en een verblijfplaats in Son en Breugel kunnen zij zich inschrijven bij de gemeente Son en Breugel. Daarvoor kunnen zij een afspraak maken aan de balie of via 0499 – 491 491.

Registreren zonder verblijfplaats en/of identiteitsbewijs

Vluchtelingen met identiteitsbewijs en zonder verblijfplaats, kunnen terecht bij de Gemeentelijke Opvang Oekraïners in Eindhoven. Vanaf daar worden zij ondergebracht bij een van de beschikbare locaties in de regio. De opvang is gevestigd aan de Kronehoefstraat 85-87 in Eindhoven.

Vluchtelingen zonder identiteitsbewijs kunnen terecht bij de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Meer informatie en hulp

 • RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten.
 • Het Rode Kruis heeft een informatielijn voor vluchtelingen via WhatsApp. Hier kunnen mensen in het Oekraïens, Russisch en Engels vragen stellen: +31 6 48 15 80 53.
 • Hulp bij de opvang van huisdieren die meegekomen zijn met de vluchtelingen: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Financiële hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne

Er is een landelijke regeling voor financiële ondersteuning aan vluchtelingen. Op grond hiervan verstrekken we leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen.

BRP-registratie

De Oekraïense vluchtelingen die zich bij de gemeente laten registreren in de BRP (Basisregistratie Personen), kunnen direct aansluitend leefgeld aanvragen. 

Leefgeld

 • Vluchtelingen krijgen € 260,- per maand per persoon. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor minderjarige kinderen die met een volwassene zijn meegereisd.
  Dit bedrag is gelijk aan de regeling die geldt voor asielzoekers en statushouders van het COA.
 • Voor vluchtelingen uit Oekraïne die door particulieren worden opgevangen, geldt een wooncomponent .
  anneer Oekraïense vluchtelingen werken wordt het leefgeld niet meer uitgekeerd.

 

Ik wil meer informatie

Meest gestelde vragen

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid.
 

Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06-48158053.

Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070-4455888.
Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland. Er zijn in de gemeente waar je woont vaak ook veel initiatieven die via social media worden verspreid. 

Wilt u spullen doneren aan de bewoners van De Vijverberg? Neemt u dan eerst contact op met Mirjam de Groot. Wij verzoeken u om niet onaangekondigd spullen voor de ingang van De Vijverberg neer te zetten.

Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland of via Giro555.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid staat wat je het beste kunt doen.

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: Crisisnoodopvang,  doorstroomlocaties (voor maximaal een aantal weken) en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om huisvesting op een locatie waar vluchtelingen minimaal 6 maanden kunnen blijven

Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio waar ze langere tijd kunnen verblijven.

Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

Dat bevindt zich bij Microlab in Eindhoven.

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Take care BnB.
Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?

Heel fijn dat je noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen zich melden bij de gemeente waar ze op dit moment verblijven. Vervolgens worden ze dan ingeschreven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis. Mochten deze vluchtelingen niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij het Regionaal Registratiepunt (Microlab Eindhoven). Daar wordt bekeken waar plaats is op een locatie, liefst voor langere termijn. Als dat niet mogelijk is dan wordt naar een doorstroomlocatie gezocht. In het uiterste geval moet de vluchteling 24 tot 48 uur in de crisisnoodopvang verblijven.
 

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

Kijk op de website van Takecarebnb voor enkele aandachtspunten.

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd . Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland

Zie ook - Zorg aan Oekraïense vluchtelingen 

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Leerplicht geldt voor alle minderjarige kinderen. Inzet is dat betrokken kinderen binnen drie maanden na opvang scholing krijgen. Dit geldt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de gemeente waar de opvang voor Oekraïners gevestigd is. Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is de noodhulporganisatie in Nederland en wereldwijd. Op de website kunnen mensen het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.

Wat zijn de regels voor huisdieren uit de Oekraïne?

Inwoners van Oekraïne (en EU-expats) die met spoed huis en haard hebben verlaten vanwege de oorlog in hun land, zijn welkom in Nederland. Dat geldt ook voor hun huisdieren, die juist in deze moeilijke tijd heel belangrijk zijn voor hun baasjes. De NVWA doet er dan ook alles aan om baasjes en dieren niet van elkaar te hoeven scheiden.

Tijdelijke versoepeling

Vanwege de situatie zijn de regels voor het reizen van vluchtelingen met huisdieren vanuit Oekraïne en Rusland tijdelijk versoepeld. Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa reizen. Voor andere individuen en organisaties die een hond of kat meenemen vanuit Oekraïne en Rusland gelden de reguliere quarantaineregels.

Hondsdolheid

Maar we mogen de volksgezondheid niet uit het oog verliezen. In Oekraïne komt rabiës (hondsdolheid) voor, een voor dieren én mensen dodelijke ziekte. We willen de kans op rabiës in Nederland zo klein mogelijk te houden, daarom moeten vluchtelingen met hun huisdier naar een dierenarts om het dier te laten inenten tegen rabiës. Het is belangrijk dat er zo min mogelijk contact is met andere dieren en mensen om het risico op besmettingen te voorkomen (thuisquarantaine). In sommige uitzonderlijke gevallen moeten dieren uit voorzorg tijdelijk in officiële quarantaine geplaatst worden. Zo proberen wij te voorkomen dat vluchtelingen vanuit Oekraïne en Rusland met hun huisdieren onbedoeld rabiës meenemen naar Nederland.

Lees hier meer informatie over het reizen met huisdieren, informatie voor vluchtelingen met huisdier,  informatie voor dierenartsen, informatie van de NVWA en informatie voor stichtingen en particulieren die dieren opvangen.

Flyers