Parkeermaatregelen: Ekkersrijt veilig en bereikbaar

Wij vinden het belangrijk dat bedrijventerrein Ekkersrijt een aantrekkelijk terrein is en blijft voor bezoekers, ondernemers en hun personeel. Naast aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid, vinden we dat er ook aandacht moet zijn voor groen, duurzaamheid en ruimte, nu en in de toekomst. 

We ontvangen al langere tijd klachten van ondernemers over onveilige en onwenselijke parkeersituaties. Daarom passen we verschillende parkeersituaties aan en nemen we verschillende parkeermaatregelen. Daarbij hebben we onder andere ook gekeken naar de mogelijkheden om de groene omgeving te verbeteren.

Wat verandert er?

In verschillende deelgebieden van Ekkersrijt passen we de parkeersituatie aan.

  • Wij stellen een parkeerverbodszone in op Ekkersrijt 3000 t/m 3300 en Ekkersrijt 4200 t/m 4400. In de parkeerverbodszone is parkeren alleen in de parkeervakken toegestaan. 
    We leggen nieuwe parkeervakken aan op de plekken waar veilig parkeren mogelijk is. De parkeerverbodszone duiden we aan met borden, aan het begin en einde van het gebied. 
  • Op delen van Ekkersrijt 1000 en Ekkersrijt 1200 t/m 1400 plaatsen we gele strepen op de trottoirbanden. Op locaties met een gele streep is het niet toegestaan om te stoppen of te parkeren. De gele strepen plaatsen we op locaties waar stilstaande voertuigen hinder en onveilige situaties kunnen geven, bijvoorbeeld in de buurt van uitritten. Op kruispunten is het nooit toegestaan om te parkeren.
  • Op Science Park 5200 (zuidwestelijk deel) leggen wij in de bestaande groenstrook een wandelpad aan. Het parkeren in de groenstrook is vanaf de aanleg van het wandelpad niet meer toegestaan. In een later stadium zorgen we voor een verbetering van het groen. Door deze maatregel kunnen werknemers veilig wandelen op het Science Park. 
  • Op de Verlengde Huizingalaan stellen we een parkeerverbod in voor de huidige parkeerstroken. Dit parkeerverbod geven we met borden aan.

Planning

Eind juni is de bebording geplaatst voor de parkeerverbodszone op Ekkersrijt 4200 t/m 4400 en voor het parkeerverbod op de Verlengde Huizingalaan. Ook is het nieuwe wandelpad op Science Park 5200 aangelegd. De nieuwe parkeersituatie is hier nu actief. 

De invoering van de andere parkeermaatregelen is uitgesteld. We hebben bezwaarschriften ontvangen tegen deze parkeermaatregelen. De bezwaren worden behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. We wachten met de invoering van de andere parkeermaatregelen, totdat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht.

Overzicht locaties maatregelen

plattegrond Ekkersrijt met parkeermaatregelen