Wat houdt het plan in?

Het gaat om een plan voor de herontwikkeling van het perceel Boslaan 63.
De bestaande woning op dit grote perceel wordt gesloopt.
Er komen twaalf appartementen en een vrijstaande woning.

Wie bouwt?

CRA-vastgoed(externe link), namens de eigenaar van de grond.  

Wilt u meer weten?

In welke fase?

De planprocedure (ontwerpbestemmingsplan) is afgerond.

Welke fases doorloopt een plan?

  • Planvoorbereiding (voorwerk om tot een plan te komen)
  • Planprocedure (bestemmingsplanprocedure)
  • In uitvoering

Inspraakmogelijkheden?

CRA-vastgoed(externe link) heeft verschillende bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd en gesprekken gevoerd met omwonenden.

Planning?

De start van de bouw is onder andere afhankelijk van de voortgang van de procedure.