Wat houdt het plan in?

Het plan omvat de bouw van 45 grondgebonden woningen (rijwoningen, vrijstaande woning, geschakelde woningen en twee-onder-één kapwoning) en 1 vrijstaande woning. 

Het gaat om:

  • 40 koopwoningen: 4 in het goedkope segment, 16 in het middeldure segment en 20 in het dure segment;
  • 5 middeldure huurwoningen;
  • 1 dure koopwoning.

Wie bouwt?

V.o.f. Planetenlaan / Eind.

Wilt u meer weten?

In welke fase?

De Planvoorbereidingsfase is afgerond. De ontwikkelingsovereenkomst is gesloten en ondertekend. De planprocedure in de vorm van het ontwerpbestemmingsplan is afgerond.


Welke fases doorloopt een plan?

  • Planvoorbereiding (voorwerk om tot een plan te komen)
  • Planprocedure (bestemmingsplanprocedure)
  • In uitvoering

Inspraakmogelijkheden?

V.o.f. Planeten/Eind heeft verschillende bijeenkomsten met omwonenden georganiseerd in de fase van de planvorming. Deze fase is nu afgerond.

Planning?

De start van de bouw is onder andere afhankelijk van de voortgang van de procedure.