Wat houdt het plan in?

De planopzet van de Woonstichting 'thuis voorziet in de realisatie van 20 wooneenheden voor de 24-uurs zorg en 31 reguliere sociale huurwoningen. Het gebouw wordt gerealiseerd in 3 bouwlagen met een 4e laagaccent op de hoek Rembrandtstraat – Europalaan. Het parkeren vindt plaats aan de oostzijde, tussen de nieuwe appartementen en de Europalaan. De parkeerplaatsen krijgen toegang via bestaande toegang aan de Rembrandtstraat.

Wie bouwt?

Woonstichting 'Thuis(externe link)

Wilt u meer weten?

In welke fase?

Dit plan bevindt zich in de Planvoorbereidingsfase.

Welke fases doorloopt een plan?

  • Planvoorbereiding (voorwerk om tot een plan te komen)
  • Planprocedure (bestemmingsplanprocedure)
  • In uitvoering

Inspraakmogelijkheden?

Er zijn verschillende bijeenkomsten met omwonenden georganiseerd. Dit proces is afgerond.

Planning?

De start van de bouw is onder ander afhankelijk van de voortgang van de procedure.