Wat houdt het plan in?

Op het terrein Zonhove van SWZ zorg(externe link) wonen kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking, een unieke plek in de gemeente Son en Breugel. Momenteel worden drie nieuwe boswoningen gebouwd, voor 96 bewoners. Vervolgens wordt een plan ontwikkeld om de overige cliëntenwoningen te realiseren en om te kijken naar de mogelijkheden voor de overige gebouwen, zoals dagbesteding/werk voor cliënten, behandelcentrum en kantoren.

Wie bouwt?

Verschillende aannemers en bedrijven zijn betrokken bij de voorbereiding, sloop- en bouwwerkzaamheden. Het is een project van SWZ(externe link) en de projectontwikkeling is in handen van Van Aarle De Laat(externe link).

Wilt u meer weten?

Inspraakmogelijkheden

SWZ(externe link) heeft verschillende bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd. Enkele omwonenden blijven via de klankbordgroep betrokken bij de herontwikkeling.
Door SWZ aangevraagde omgevingsvergunningen worden gepubliceerd via het gemeentenieuws in de Mooisonenbreugelkrant (verkort) en via overheid.nl(externe link) (ook bereikbaar via bekendmakingen)

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Een globale planning is beschikbaar via NieuwbouwZonhove.(externe link)