Wil je direct weten wat er wel en niet bij het PMD mag? Ga dan naar de afvalscheidingswijzer

PMD staat voor Plastic verpakking, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. De inzameling van PMD gaat via plastic zakken. Deze zakken kunnen gratis worden opgehaald bij de balies van supermarkten en bij de balie van het gemeentehuis. De zakken worden wekelijks ingezameld door afvalinzamelaar Blink.

Goed scheiden

Inwoners van Son en Breugel zijn al heel bewust bezig met het goed scheiden van hun afval. Wel signaleren we dat er soms onduidelijkheid bestaat over wat er wel of niet bij PMD mag. Dit signaal komt ook terug in de recente enquête over de afvalinzameling. Wanneer een PMD zak te erg vervuild is, wordt deze afgekeurd. De zak blijft dan liggen, waardoor afval uit de zakken in de openbare ruimte terecht kan komen. Dit zorgt voor een verstoord straatbeeld en vervuiling van het milieu.

Verwerking PMD

Voor de verwerking van PMD is het belangrijk dat de afvalscheiding zo zuiver mogelijk gebeurt. Na inzameling wordt het PMD gesorteerd in een sorteerfabriek. Daar worden alle kunststoffen gesorteerd naar de soort kunststof en verpakking. Van daaruit doorlopen ze een verdere verwerking om er weer nieuwe grondstoffen uit te halen. Het komt dus niet op één hoop terecht met het restafval. Uiteindelijk gaan de zuivere stromen ieder naar een eigen verwerker. Zo kan elke stroom optimaal gerecycled worden. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten, emmers of andere producten van PMD worden gemaakt.

Bewustwordingscampagne

Om meer duidelijkheid te creëren over wat er wel of niet bij PMD mag, start de gemeente een bewustwordingscampagne over PMD: “PMD, wat mag mee?”.

We starten deze campagne omdat:

  • We samen de vervuiling van het PMD willen verminderen,
  • Inwoners niet goed weten wat er precies in de PMD mag,
  • We inwoners willen helpen bij het goed scheiden van hun PMD.

Met als resultaat dat:

  • Er steeds minder zakken blijven hangen na een inzamelronde,
  • Er minder zwerfafval is,
  • De kosten voor de inzameling verminderen.

De campagne kun je volgen op deze pagina, in de Mooi Son en Breugel krant (en de online-krant), via Ons Son en Breugel en onze sociale mediakanalen. Op deze manier willen we samen met de inwoners stappen zetten richting een schone, circulaire gemeente.

Goed idee voor het scheiden van PMD?

De PMD-winactie is helaas gesloten. Wel kunt je nog steeds ideeën insturen. Heb je een goed idee voor PMD? Bijvoorbeeld om PMD beter te kunnen scheiden? Of om zwerfafval uit IPMD zakken te verminderen? Mail het dan naar duurzaam@sonenbreugel.nl. Vragen? Neem ook dan contact op via duurzaam@sonenbreugel.nl.