Reclame plaatsen

Direct regelen

Vergunning aanvragen

Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen.

In die gevallen waarin een APV-vergunning is vereist moet u een schriftelijk verzoek om toestemming voor het plaatsen van het reclamebord tenminste vier weken voorafgaand aan het moment van plaatsing bij burgemeester en wethouders indienen. Als de aanvraag wordt afgewezen door burgemeester en wethouders, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Parkeren reclamevoertuig ontheffing

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken.

Hiervan kan een ontheffing worden aangevraagd. U kunt alleen ontheffing van het verbod krijgen als het reclame is voor ideële (goede) doelen.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

In die gevallen waarin geen vergunning is vereist moet er toch een schriftelijk verzoek worden ingediend bij burgemeester en wethouders aangezien er voldaan moet worden aan de voorschriften in de van gemeente (tegen betaling verkrijgbaar op cd-rom bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis) worden specifieke eisen gesteld aan reclame-uitingen.

Worden reclame-aanduidingen geplaatst aan, op of bij een rijksmonument dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd zowel voor de activiteit bouwen als veranderen aan een monument.

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.