De rekenkamer verricht onderzoek naar en adviseert aan de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

De rekenkamer van de gemeente Son en Breugel bestaat uit twee leden, waaronder een voorzitter:

 • Mevrouw mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel (voorzitter)
 • De heer S.J. (Stefan) Scheeringa

Nevenfuncties

Mevrouw mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel

 • Voorzitter rekenkamer Hoeksche Waard
 • Voorzitter rekenkamer Geldrop-Mierlo
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Reumazorg ZW-Nederland
 • Voorzitter klachtencommissie Wvggz Fivoor Poortugaal
 • Voorzitter klachtencommissie Wvggz (verplichte zorg) GGZ Centraal in Amersfoort
 • Voorzitter klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
 • Voorzitter klachtencommissie medewerkers Amarant
 • Voorzitter (plv.) klachtencommissie Wkkgz GGZ WNB

De heer S.J. (Stefan Scheeringa)

 • Plaatsvervangend MT-lid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Lid rekenkamer Geldrop-Mierlo