De rekenkamercommissie onderzoekt de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie.
Verder onderzoekt de rekenkamercommissie de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, en de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of voor een groot deel door de gemeente worden bekostigd.

De gemeenteraad heeft de volgende leden van de Rekenkamercommissie Son en Breugel benoemd:

mevrouw mr. drs. (Sandra) van Breugel (Terheijden) en de heer drs. E. (Etiënne) Lemmens (Utrecht).

Mevrouw Van Breugel fungeert tevens als voorzitter.

Rapport Rekenkamer Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant (ODZOB)

Rapport Rekenkamer onderzoek informatiebeveiliging en privacy

Rekenkamercommissie Quick Scan Meldingen Openbare Ruimte 2020