Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Een standaardaansluiting op de riolering van een gescheiden rioolstelsel bestaat uit:

  • 1 vuilwater aansluiting (DWA) diameter van 125 mm (buiskleur roodbruin);
  • 1 hemelwater aansluiting (HWA) diameter van 125 mm (buiskleur grijs).

De afvoercapaciteit van buisdiameter 125 mm is 10 liter per seconde (=36m3 per uur).

Voordat de afvoerleidingen op eigen terrein worden aangelegd dient de aanvrager te informeren naar de diepteligging van de hoofdriolering. In veel voorkomende situaties dient ter plaatse van de perceelgrens de binnen onderkant van de aansluitleiding circa 0,50 meter onder het (toekomstig) maaiveld van de wegberm te zijn gelegen. Normaliter wordt dan geen hinder ondervonden van in de berm gelegen overige nutsleidingen (water, gas, elektriciteit en telecommunicatie leidingen).

Meer informatie leest u op www.riool.net(externe link).

Wat moet ik doen?

Het aanvragen rioolaansluiting kunt u online aanvragen.

Afhankelijk of in de straat een gemengd of gescheiden rioolstelsel ligt, bepaalt de gemeente of u een enkele of dubbele aansluiting nodig heeft. Bij een dubbele aansluiting wordt het vuile afvalwater gescheiden van het regenwater. Vraag bij de gemeente of in uw straat een gecombineerd of een gescheiden hoofdriool aanwezig is.

Wat kost het?

Per situatie wordt bezien welke voorwaarden gelden. Het aansluittarief wordt bepaald aan de hand van de werkelijke aansluitkosten. De aansluitkosten voor zowel particulieren als bedrijven hebben betrekking tot die delen van de aansluitleiding die gelegen zijn in openbare grond.