Wat is het?

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

Hoe werkt het?

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Als u zich heeft geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning digitaal in uw Berichtenbox.

Als u zich nog niet hebt geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning nog gewoon per post.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de  belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Son en Breugel? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u hier niet meer woont automatisch terug.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Wat kost het?

Het gebruikersdeel voor woningen is: € 141,96,-.

Het basistarief voor niet-woningen in belastingjaar 2022 is € 141,96,-. Bij een verbruik boven 500 m3 wordt het basistarief voor elke volle eenheid van 100 m3 afvalwater als volgt verhoogd:

€ 31,53 per eenheid boven 500 m3 tot en met 2.500 m3
€ 26,04 per eenheid boven 2.500 m3 tot en met 10.000 m3
€ 21,15 per eenheid boven 10.000 m3 tot en met 25.000 m3
€ 16,27 per eenheid boven 25.000 m3 tot en met 50.000 m3
€ 9,75 per eenheid boven 50.000 m3 tot en met 100.000 m3
€ 3,22 per eenheid boven 100.000 m3.

Het eigenarendeel van de rioolheffing is € 50,-. Indien uw (niet)-woning voor de afvoer van hemelwater volledig is afgekoppeld van de gemeentelijke riolering hoeft u het eigenarendeel niet te betalen. Meer informatie over afkoppelen regenwater.