Rioolheffing

Wat is het?

Bent u eigenaar en/of gebruiker van een woning of een bedrijfspand in Son en Breugel? Dan betaalt u hier rioolheffing voor. Dit geldt ook als uw woning/bedrijfspand niet is aangesloten op de riolering. 

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

 • aanleg van riolering
 • onderhoud van het riool
 • inzameling en transport van afvalwater
 • zuivering van afvalwater
 • beheer van regenwater en grondwater

Zaken regelen en inzage

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de rioolheffing voor de gemeente Son en Breugel. Hier kunt u terecht voor inzage in uw gegevens en om zaken te regelen zoals de betaling of het indienen van bezwaar. 

 • Kwijtschelding
  Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.
   
 • Verhuizing 
  Gaat u verhuizen uit Son en Breugel? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont automatisch terug. 
   
 • Bezwaar
  Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Naast rioolheffing draagt BSOB zorg voor de gemeentelijke belastingen in Son en Breugel. Heeft u vragen (zoals de manier waarop het bedrag is berekend en de voorwaarden die hierin meespelen) dan kunt u contact opnemen voor meer informatie: 

Tarieven 2024

eigenaar€ 50,00
gebruiker woning€ 159,84
  
niet-woning 
vermeerderd bij een waterverbruik: 
501m³ t/m 2500 m³€ 35,50
2501 m³ t/m 10.000 m³€ 29,32
10.001 m³ t/m 25.000 m³€ 23,81
25.001 m³ t/m 50.000 m³€ 18,31
50.001 m³ t/m 100.000 m³€ 10,98
100.001 m³ of meer € 3,63