Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Als u zich heeft geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning digitaal in uw Berichtenbox.Als u zich nog niet hebt geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning nog gewoon per post.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Son en Breugel? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u hier niet meer woont automatisch terug.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Extra informatie

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

 • aanleg van riolering
 • onderhoud van het riool
 • inzameling en transport van afvalwater
 • zuivering van afvalwater
 • beheer van regenwater en grondwater

Wat kost het?

Het gebruikersdeel voor woningen is: € 149,76,-.

Het basistarief voor niet-woningen in belastingjaar 2023 is € 149,76,-. Bij een verbruik boven 500 m3 wordt het basistarief voor elke volle eenheid van 100 m3 afvalwater als volgt verhoogd:

 • € 33,26 per eenheid boven 500 m3 tot en met 2.500 m3
 • € 27,47 per eenheid boven 2.500 m3 tot en met 10.000 m3
 • € 22,31 per eenheid boven 10.000 m3 tot en met 25.000 m3
 • € 17,16 per eenheid boven 25.000 m3 tot en met 50.000 m3
 • € 10,29 per eenheid boven 50.000 m3 tot en met 100.000 m3
 • € 3,40 per eenheid boven 100.000 m3.

Het eigenarendeel van de rioolheffing is € 50,-. Indien uw (niet)-woning voor de afvoer van hemelwater volledig is afgekoppeld van de gemeentelijke riolering hoeft u het eigenarendeel niet te betalen. Meer informatie over afkoppelen regenwater.