Wat is het?

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

Hoe werkt het?

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Als u zich heeft geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning digitaal in uw Berichtenbox.

Als u zich nog niet hebt geabonneerd op berichten van de gemeente Son en Breugel ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en eventuele herinneringsbrief en aanmaning nog gewoon per post.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de  belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Son en Breugel? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u hier niet meer woont automatisch terug.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2020 bestaat het tarief voor de rioolheffing uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Het gebruikersdeel voor woningen is: € 132,60

Het gebruikersdeel voor niet-woningen is € 132,60 voor een verbruik tot en met 500m³  water.
Bij een verbruik boven de 500 m³ wordt het basistarief voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater, als volgt verhoogd:

  • van 501 m³ tot en met 2.500 m³ met: € 30,36;
  • van 2.501 m³ tot en met 10.000 m³ met: € 25,07;
  • van 10.001 m³ tot en met 25.000 m³ met: € 20,37;
  • van 25.001 m³ tot en met 50.000 m³ met: € 15,67;
  • van 50.001 m³ tot en met 100.000 m³ met: € 9,39;
  • van 100.001 m³ of meer met: € 3,11.

Het eigenarendeel van de rioolheffing is € 50,-. Indien uw (niet)-woning voor de afvoer van hemelwater volledig is afgekoppeld van de gemeentelijke riolering hoeft u het eigenarendeel niet te betalen. Meer informatie over afkoppelen regenwater.