Wat is het?

Wanneer sloopmelding of sloopvergunning nodig?

De sloopmelding is verplicht als:

  • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (hier geldt geen ondergrens in hoeveelheid).

In sommige gevallen is een sloopvergunning (aanvraag omgevingsvergunning) nodig:

  • bij monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het omgevingsplan een omgevingsvergunning voor het slopen is vereist (meestal in verband met archeologie).

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen of sloopvergunning indienen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden dient u rekening te houden met een termijn van 8 weken.

Zowel de melding als de vergunning kunt u online regelen. 
Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. 

U moet een asbestinventarisatierapport bijvoegen bij de melding of de aanvraag voor de vergunning (voor gebouwen na 1994 hoeft dat niet). 

Extra informatie

Wat kost het?

Een sloopmelding is gratis.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen kost € 496,50.