Hoe ziet de toekomst van Sonniuswijk eruit? Hoe willen we er straks samen wonen, werken en recreëren? Hoe gaan we om met uitdagingen op gebied van bijvoorbeeld water, natuur en energie? Daar gaat het over in de Gebiedsvisie Sonniuswijk. Die gebiedsvisie is er nog niet. Die wordt komend jaar gemaakt.

Deze pagina

Op deze pagina plaatsen we informatie en documenten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Zo houden we u op de hoogte en laten we zien wat er al gebeurt.

Betrokkenen bij het gebied Sonniuswijk ontvangen regelmatig de Sonniuswijk-update (digitaal of per post), op deze pagina kunt u ook vorige updates inzien.

Contact

Voor al uw vragen of opmerkingen over de ontwikkeling van Sonniuswijk, neem gerust contact met ons op via: sonniuswijk@sonenbreugel.nl

Betrokkenen bij het gebied Sonniuswijk ontvangen regelmatig de Sonniuswijk-update (digitaal of per post). Op deze pagina bij ‘documenten’ vindt u de updates. 

Wilt u deze digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar sonniuswijk@sonenbreugel.nl

Bijeenkomsten

 • 18 januari 2024: terugkoppeling bijeenkomsten over wonen Sonniuswijk Oost
 • 29 januari 2024: info- & meedenkbijeenkomst gebiedsvisie Sonniuswijk
 • Maart 2024: bijeenkomst uitvoeringsstrategie
 • Voor meer details: zie Sonniuswijk Update 4

Team Sonniuswijk

Dit is het kernteam dat werkt aan de gebiedsvisie. Dit team werkt samen met mensen binnen de gemeente Son en Breugel, collega’s van het waterschap en de provincie en andere experts, en natuurlijk met bewoners, ondernemers en eigenaren in Sonniuswijk.
 

Cees van Nuland, casemanager en planoloog, gemeente Son en Breugel
Iris Maas, casemanager en stedenbouwkundige, gemeente Son en Breuge
Claudia Rieswijk, gebiedsregisseur Sonniuswijk, BEECKK Ruimtemakers
Marianne Verhoeven, landschapsarchitect, Verhoeven | de Ruijter
Natalie van den Ende, projectondersteuner, gemeente Son en Breugel

Proces

Het afgelopen jaar heeft de gemeente een aantal stappen gezet. Daar bouwen we op voort.

Omgevingsvisie

Hierin zijn ambities gesteld en opgaven benoemd voor de hele gemeente, inclusief Sonniuswijk. Meer over de omgevingsvisie.

Verkennend onderzoek

In een verkennend onderzoek is allerlei informatie samengebracht: over de grond, het water en over mensen en bedrijven. Dat geeft inzicht in wat er speelt en wat er mogelijk is.

Het onderzoek is gedaan door bureau Verhoeven | de Ruijter.

  Individuele gesprekken

  Individuele gesprekken met bewoners en ondernemers (doorlopend)

  Vergunningenstop

  Er is een tijdelijke stop gezet op uitgifte van vergunningen voor uitbreiding van het aantal dieren binnen de intensieve veeteelt in het gebied. 

  Planning

  • Afstemmen met de provincie en het waterschap (november / december 2023)
  • Concept-gebiedsvisie bespreken B&W (december 2023): Het team bespreekt de concept gebiedsvisie met Burgemeester en Wethouders. Er worden geen besluiten genomen
  • Informatiebijeenkomst gemeenteraad (7 december 2023): Het team bespreekt de concept-gebiedsvisie met de gemeenteraad. Er worden geen besluiten genomen
  • Concept-gebiedsvisie in de brievenbus (half januari 2024). Voorafgaand aan de bijeenkomst op 29 januari ontvangen omwonenden en ondernemers een samenvatting van de concept-gebiedsvisie in de brievenbus.
  • Vaststelling gebiedsvisie (tweede kwartaal 2024)

  Plan en team

  Er is een aanpak bedacht  voor de komende tijd en het team is samengesteld (met onder meer een externe gebiedsregisseur). Bekijk het team op deze pagina.